į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-03-20 Trečiasis gavėnios sekmadienis

„Turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti,

kodėl tas krūmas nesudega“

(Iš 3,3)

 

Trečiąjį gavėnios sekmadienį nepaliaujame ir toliau įsikibę į Viešpaties kryžių melsti taikos Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui.

Šio sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

 

 

Parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo, kad Dievas nori mūsų talentus pripildyti savo galios ir pakylėti mus, kad neštume vaisių Jo karalystei. Mozę nustebino degantis krūmas ne dėl to, kad degė, bet todėl, kad ugnis nesunaikino jo. Dievui skleidžiant per mus savo gyvybę, mes degsime Viešpaties skaistumo ugnimi. Mūsų asmeniniai ir prigimtiniai sugebėjimai nebus sunaikinti kaip degantis krūmas. Jie bus pakylėti, kad šviestų ir kitus žmones patrauktų prie mumyse gyvenančio Viešpaties. Dievas nori, kad mes būtume vaisingi. Jis nori, kad Jo vaikai darytų darbus, kuriuos pats Jėzus darė. Kad jo Karalystė spindėtų žemėje.

Melsdamiesi, priimdami Šventąją Komuniją, tarnaudami kitiems, skaitydami Šventąjį Raštą, mes kurstome Dievo ugnį mumyse...

 

 

 

Kovo 25 d., minint Viešpaties Apreiškimą Švč. Mergelei Marijai, Romos Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus atliks Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai apeigas. Tai įvyks 17 val. Tuo pat metu Fatimoje šias apeigas atliks ir popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajewskis.

Kauno arkivyskupas visus kviečia jungtis į bendrą maldą su popiežiumi Pranciškumi šia intencija.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės