į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-10 Kristaus Kančios - Verbų sekmadienis

„Garbė karaliui, kuris ateina

Viešpaties vardu!

Ramybė danguje,

šlovė aukštybėse!“

 

Prasidėjus Didžiajai savaitei, ateina pačios svarbiausios dienos, kai, atrodo, viskas sulėtėja ir liturgija, iki šiol atliekama įprastu ritmu, tarsi stabčioja, ramiai, sakytume, valanda po valandos kviesdama įsigilinti į paskutinių Jėzaus dienų Žemėje prasmę: nuo įžengimo į Jeruzalę iki Marijos Magdalietės bėgimo link kapo ir angelų šalia nuristo nuo kapo angos akmens…

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui pašventinus verbas, perskaičius Evangelijos žinią pagal Luką apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, giedant giesmę  „Kristau, Tu – Garbės Karalius“ bažnyčios Didžiajam chorui vadovaujamam vargonininkės Gintarės Brazinskienės, buvo einama procesija.

 

 

Parapijos klebonas priminė, kad Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais jau antrą kartą organizuoja paramos Ukrainai iniciatyvą, kurios metu bus renkami daiktai ir maisto produktai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiems ir savo šalyje likusiems Ukrainos žmonėms. Klebonas nuoširdžiai visus kvietė padėti karą išgyvenantiems Ukrainos žmonėms.

Šventosiose Mišiose skaitinius skaitė Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė ir legiono narė Virgilija Bobinienė. Su verbų šakelėmis rankose į Šventąsias Mišias susirinko parapijos Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikučiai. Vaikučiai kassekmadienį 12 valandos Šventosiose Mišiose nuoširdžiai talkina atnašų nešime.

 

 

„Broliai, seserys, pradedame Didžiąją savaitę, džiaugdamiesi tikrumu, kad Dievas gali atleisti kiekvieną nuodėmę, pašalinti kiekvieną atstumą, kiekvieną verksmą paversti džiaugsmu“, – sakė Pranciškus. „Džiaukimės tikrumu, kad Jėzus visada turi vietos kiekvienam; kad su Jėzumi niekada niekas nėra galutinai prarasta, niekada nėra per vėlu.“ (jm / Vatican News)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos