į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-15 Kraštiečiai dalyvavo Kryžiaus kelio miesto gatvėmis procesijoje

Šiandien, Didįjį penktadienį rajono žmonės rinkosi į Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis. Ši tradicija Kėdainiuose užgimė prieš daugiau nei 10 metų Šv. Jurgio bažnyčios klebono A. Stanevičiaus iniciatyva. Jis kasmet kviečia maldininkus Didįjį penktadienį atkartoti Kristaus nueitą kryžiaus kelią. Šiemet procesija buvo einama nuo rajono savivaldybės iki Šv. Jurgio kankinio bažnyčios, kur po to vyko Didžiojo penktadienio liturginės apeigos.

„Pirmą kartą Kryžiaus kelią Kėdainiuose ėjome 2011 metais. Tąsyk dalyvavo apie 200 maldininkų. Nuo kultūros centro Tilto gatve iki bažnyčios ėjo didžiulė minia. Kitais metais žmonių susirinkdavo mažiau, ypač, jei oras būdavo prastesnis. Šiandien irgi vėjuota, dargana tokia, iš ryto lijo, žmonės išsigando, nors, atrodytų šiais laikais ir šiltesnius drabužius, ir skėčius turime…

Labai pakenkė ir ta pandemija, dėl jos metu paskelbtų karantinų dvejus metus negalėjome eiti Kryžiaus kelio mieste, tai dabar vėl reikia viską atgaivinti. Bet nereikia nusiminti, žinote, Kristaus visuotinė bažnyčia irgi prasidėjo nuo nedidelės grupelės jo mokinių – 12-os apaštalų, o dabar pasaulyje krikščionių yra daugiau nei 2 milijardai.

Tikėjimą reikia ne tik pasėti, bet ir jį užauginti, brandinti, nuolat puoselėti. Apskritai, Lietuvoje Kryžiaus kelias miestų gatvėmis pradėtas eiti ne taip seniai, pradžioje – didesniuose miestuose, po to persikėlė į mažesnius. Reikia laiko, kad žmonės priprastų ir ateitų patys dalyvauti.

Labai džiaugiuosi, kad procesijoje dalyvauja Seimo nariai, rajono vadovai, kai kurie seniūnai, ištikimieji Kėdainių šauliai, giedojimo studija „O, siela nemari“, Šv. Jurgio parapijos choras, Carito ir kitų mūsų organizacijų nariai bei kiti maldininkai. Šiemet maldose minėsime ir karo baisumus patiriančią Ukrainą, jai dabar labai reikia mūsų maldų ir palaikymo“, – teigė Kryžiaus kelio miesto gatvėmis iniciatorius, Šv. Jurgio parapijos klebonas, kun. A. Stanevičius.

 

Gilios Kryžiaus kelio tradicijos

 

Įprastai katalikų bažnyčiose ir specialiai įrengtose piligriminėse vietovėse Kryžiaus kelias einamas gavėnios metu. Jį sudaro 14 stočių, simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo. Kartais pridedama penkioliktoji stotis skirta apmąstyti Kristaus prisikėlimą.

Einant Kryžiaus kelią, nešamas kryžius, meldžiamasi ir giedama, skaitomi skaitiniai, budinantys sąžinę, raginantys apmąstyti savo poelgius ir keistis. Ši, jau šimtmečius gyvuojanti pamaldumo praktika įtraukia daugybę tikinčiųjų įvairiose pasaulio šalyse.

Kas išgali, vyksta į Jeruzalę, kur pats Išganytojas su kryžiumi ant pečių praėjo šį kančios kelią nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, numirė ir trečią dieną prisikėlė.

Tie, kurie negalėjo dalyvauti procesijoje mieste, šį Didžiojo penktadienio vakarą, 22.10 val. galės stebėti per Lietuvos televiziją Kryžiaus kelio tiesioginę transliaciją iš Vatikano ir melstis drauge su popiežiumi Pranciškumi.

 

Straipsnis iš Kėdainių Mugės

Lina Pranckevičiūtė

Nuotraukos R. Valionio