į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-15 KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS

„Būkite stiprūs ir drąsios širdies visi,

kurie pasitikite VIEŠPAČIU!”

(Ps 31,25)

 

Didįjį Penktadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS. Jose buvo renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms. Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams kalbėjo apie Jėzų, kuris iš meilės mums net savo gyvybę paaukojo mirdamas ant kryžiaus, kad mes galėtume išsigelbėti. Todėl pagerbdami dėl mūsų mirusį Jėzų ir atsiprašydami už savo ir visos  žmonijos kaltes buvome pakviesti suklaupti ir nuoširdžiai pasimelsti.

 

„Jėzaus kryžiau, nuskaistink mus.

Jėzaus kraujau, nuplauk mus.

Jėzaus žaizdos, išgydykite mus.

Jėzaus meile, išlaisvink mus.“

 

 

 

Šiemet per Velykas džiaugsmingą varpų skambesį nustelbs grėsmingas sprogimų gaudesys, džiaugsmą nuslopins liūdesys dėl netoli nuo mūsų vykstančio karo. Apie tai galvodami, turime atsiminti kitus Jėzaus žodžius – jo atsakymą į žinias apie Piloto įsakymu nužudytus žmones ir žuvusius per bokšto griūtį – „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“ (Lk 13, 5), jei neperkalsite savo iečių į pjautuvus ir kalavijų į arklus (plg. Iz 2, 4). Pastarieji įvykiai staiga mums primena vieną dalyką, kuris nepriklauso nuo mūsų, – kad viskas praeina, viskas gali pasikeisti arba išnykti. Yra tik vienas būdas tam atsispirti – kliautis tuo, kas nepraeina! Velykos reiškia perėjimą, pas tą, kuris nepraeina. Ateis diena, kai pas jį iškeliausime. Jau dabar keliaukime pas jį širdimi! (jm / Vatican News)

 

Vaizdo įrašas Rinkos aikštė Tv

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės