į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-16 VELYKNAKČIO PAMALDOS

 „Mūsų viltis VIEŠPATYJE, –

jis yra mūsų pagalba ir skydas.

 Tebūna su mumis tavo ištikima meilė,

VIEŠPATIE, nes mes į tave žvelgiame.”

(Ps 33,20-22)

 

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje rinkomės VELYKNAKČIO pamaldoms. Buvo šventinama ugnis ir vanduo. Už Krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Visi buvome kviečiami atsinešti Krikšto žvakes.

Nušviesti Prisikėlusiojo šviesos, parnešėme ją į savo šeimas ir pasidalijome džiaugsmu ir viltimi, kad su Jėzumi įmanoma nugalėti egoizmą, smurtą, mirtį, kad kiekvieno žmogaus kentėjime yra gyvybės ir pilnatvės viltis, kad mirtyje paslėpta pergalė, kuri kaip kviečio grūdas, krentantis į žemę, ir miršta, kad atneštų gausų derlių.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiems šį vakarą kalbėjo apie tai, kad ne vienas savęs klausiame:

- Ką Kristaus prisikėlimas reiškia mano gyvenime? Kur apčiuopiami šio įvykio vaisiai mano paties gyvenime?

Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra mūsų gyvenimo pamatas, tikrovė, kuria remiasi mūsų viltis.

Krikščionių tikėjimas ir viltis gimsta Velykų slėpinyje, nes Jėzaus mirtis ir prisikėlimas suteikia mums gilesnį įvykių supratimą ir leidžia pamatyti Dievo meilę bei perkeičiančią jo jėgą ir ten, kur kiti randa tik neviltį ir nusiminimą.

Krikščionybė remiasi ateitimi. Didžiojo šeštadienio ateitis buvo Velykos, Kristaus Prisikėlimas. Ir štai mes jau iš dalies gyvename šioje ateityje. Mes laukiame naujo Dangaus ir naujos Žemės, naujos dienos, kuri su Kristaus Prisikėlimu jau prasidėjo. To supratimas teikia ramybės išmėginimuose, tai suprasdama Bažnyčia ir sunkumuose gieda „Aleliuja“. Ateis diena, kai nusimesime piligrimo rūbus ir pasipuošime šventiniais apdarais, Prisikėlimo rūbais.

 

 

 

„Marija, Vilties Motina, šiandien mes kreipiamės į Tave ir kviečiame pas mus ateiti. Kai niekas negali mūsų aplankyti, Tu visada pasiryžusi pereiti kalnus (Lk 1, 39) ir pasirūpinti mumis.

Marija, Vilties Motina, šiandien, kai mūsų tikėjimas yra išbandomas, meldžiame Tave mus sustiprinti. Kai mūsų gyvenimą perveria kančia, tik Tu viena gali padėti mums išlaikyti tikėjimą (Jn 19, 26).

Marija, Vilties Motina, šiandien, kai mūsų viltis tokia trapi, meldžiame Tave mus apkabinti. Kai nebematome gyvenimo prasmės, tik Tu viena gali mums padėti kantriai laukti pažadų išsipildymo (Apd 1, 14).

Marija, Vilties Motina, šiandien, kai nebepajėgiame nuoširdžiai mylėti, mes meldžiame Tave mus vesti. Kai puikybė, rūstumas, pavydas ir kitos nuodėmės mus apakina, tik Tu viena gali mus išvesti į nesavanaudiškos meilės kelius ir padėti naujai pažvelgti į mums artimus žmones (Mt 12, 46–50).

Marija, Vilties Motina, pasilik su mumis šį Didįjį šeštadienį!”

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės