į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-17 Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu

„Nemirsiu, bet gyvensiu

ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus.“

(Ps 118.17)

 

Iš pat ankstaus ryto Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje besirenkančius maldininkus į Velykų ryto Šventąsias Mišias pasitiko nuoširdžiomis giesmėmis liaudiško giedojimo ir folkloro studija „O Siela nemari” vadovaujama Kęstučio Volkaus. Prieš pat Šventąsias Mišias buvo sugiedotas Ukrainos himnas.

 

 

 

Susirinkę maldininkai nuoširdžiai įsiliejo į Švč. Sakramento procesiją eidami tris kartus aplink bažnyčią, liudijančią apie keliaujantį Prisikėlusį Kristų, kuris – tai pasirodo Jeruzalėje, tai bendrauja su mokiniais pakeliui į Emausą, tai moterims sako – eikite į Galilėją, kur jį matys. Kaip jis joms sakė, jis eina pirma jų. Jis visur pirmas, visus aplenkia, visur mokinių jau laukia. Ir mes jį sutinkame kelyje, pagarbiname, kartu su juo keliaujame per gyvenimą į dangaus Jeruzalę.

 

 

Švęsdami Velykas mes kiekvienas iš naujo asmeniškai išgyvename Prisikėlimo slėpinį. Kristus buvo paaukotas už kiekvieną iš mūsų, jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir prisikėlimu mums gyvybę sugrąžino. Jis mums padovanojo Gyvenimą. Būkime dėkingi ir visu savo gyvenimu giedokime Aleliuja Viešpačiui!

Parapijos klebonas tikintiesiems perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimą Velykų proga.

 

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas tradiciškai pašventino maldininkų atsineštus margučius.

Tuomet visus pakvietė pakėlus Ukrainos ir Lietuvos vėliavas sugiedoti Lietuvos himną, kad mokėtume mylėti savo Tėvynę, kaip savąją myli Ukraina. Kad mokėtume ją ginti, kaip moka ginti savo Tėvynę Ukrainos žmonės.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės