į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-18 Parapijos klebonas kartu su meru Valentinu Tamuliu pasveikino kardinolą

„Gyvenimo kelius tu man atvėrei

ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje.“

 

 

Antrąją Velykų dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos Padėkos Šv. Mišiose už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų.

Pasibaigus Šventosioms Mišioms kardinolas Sigitas Tamkevičius priėmė apaštalinio nuncijaus bei Lietuvos vyskupų vardu arkivyskupo Gintaro Grušo pasakytus sveikinimus. Kauno arkivyskupijos kunigų sveikinimą išsakė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Po sveikinimų ir padėkos žodžių Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolui nuskambėjo giesmė „Ilgiausių metų“.

 

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis kartu su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi dalyvavo šventiniuose renginiuose skirtuose paminėti kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60-čio jubiliejų. Jo eminenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių pasveikino Kėdainių krašto bendruomenės vardu.

Meras kartu su parapijos klebonu taip pat dalyvavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50-čio minėjime.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukomis pasidalino meras Valentinas Tamulis