į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-18 Velykų antroji diena

„Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą.

Tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė,

tavo dešinėje rankoje amžina linksmybė.“

Ps 16.11

 

Prašykime Mergelės Marijos sugebėjimo pilnomis rankomis pasisemti taikos ir ramybės, Prisikėlusiojo dovanų, kad pasidalintume jomis su broliais, ypač tais, kuriems labiausiai reikia paguodos ir vilties.

„Galime būti tikri, kad savo tikėjimo ir meilės pilnatve Marija sielos gelmėse iškart gyveno Prisikėlimo slėpiniu, meilės pergale prieš mirtį ir nuodėmę. Tą priskėlimo naktį Tėvas naujai grąžino jai tą, kuris buvo visas jos gyvenimas.

Ir mums tikintiems Jėzaus galutine prisikėlimo pergale, išmuš Velykų varpas, skelbiantis: „Visi, kas tikėjo ir pasitikėjo juo, nematys mirties per amžius!“

 

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams kalbėjo, kad pradėję šį šventinį laikotarpį apmąstytume ir apaštalo Petro Jeruzalės žmonėms ištartus žodžius. Jei prisimename, dar taip neseniai apaštalas Petras išsigynė Jėzaus, tad dabar šiuos žodžius galėjo pasakyti tik visiškai perkeistas žmogus. Kodėl apaštalas Petras taip pasikeitė, nes jis išvydo iš mirties prisikėlusį Jėzų ir buvo Dievo pergalės prieš nuodėmę ir piktąjį liudytojas. Dievas nepaliko Jėzaus sunkiausiuose išbandymuose, bet prikėlė ir išliejo per jį savo Šventąją Dvasią visiems tikintiems.

Mąstydami ir puoselėdami Jėzaus prisikėlimą, atgailaudami bei tikėdami Juo, būsime pripildyto tokio pasitikėjimo kokį patyrė Petras bei kiti apaštalai.

 

 

 

„Brangūs broliai ir seserys, su velykine šiandienos nuotaika iš širdies sveikinu visus jus, šeimas, parapijų grupes, asociacijas ir pavienius piligrimus, atvykusius iš Italijos ir įvairių pasaulio kraštų. Kiekvienam linkiu su tikėjimu išgyventi šias Velykų oktavos dienas, kuriose toliau menamas Kristaus Prisikėlimas. Pasinaudokite kiekviena gera proga būti prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir taikos liudytojais. Gerų ir šventų Velykų visiems. Prašau nepamiršti melstis už mane. Antrąją Velykų dieną kalbėjo susirinkusiems maldininkams popiežius Pranciškus.“ (RK / Vatican News)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos