į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-24 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

„Ši diena yra VIEŠPATIES duota, –

linksminkimės ir džiūgaukime“

(Ps 118,24)

 

Parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus į Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienį susirinkusius į šiais metais pirmuosius ir pagrindinius, mūsų parapijos vardo - Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet nepamirštami ir malda palydimi mūsų parapijos geradariai ir draugai.

Parapijos klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį. Seimo narį Tomą Bičiūną. Vicemerą Paulių Aukštikalnį. Administracijos direktorių Arūną Kacevičių. Kėdainių miesto seniūną Algirdą Krivičių. Pelėdnagių seniūną Edviną Pagirską. Vilainių seniūną Antaną Bružą. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą. Kėdainių profesinio rengimo centro direktorių Dangirą Kačinską. Laumetrio gamyklos vadovus Joną Putną ir Kazimierą Čiurilą. Parapijos klebonas sveikino visus Jurgius ir Jurgitas. Sveikino parapijos svečius ir visus parapijiečius.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiems priminė, kad šiandien dėkojame Dievui ir meldžiame užtarimo šventojo Jurgio kankinio, kuriame suspindėjo amžinojo gyvenimo šviesa, pripildžiusi jį tokios laimės, kad net brangiausia kraujo auka neprivertė jį atsisakyti Viešpaties.

Šv. Jurgis kankinys, antrasis Lietuvos globėjas, karių, šaulių ir žemdirbių globėjas. Viduramžiais kryžių dalyviai šv. Jurgį kankinį buvo pasirinkę globėju.

Šv. Jurgis laikomas arklių ir apskritai gyvulių globėju nuo visų ligų. Todėl šv. Jurgis kankinys, nuo seno būdavo prašomas atrakinti žemę, duoti gaivinančią rasą, leisti augti žolei.

Šiandien taip pat minima pasaulinė gyvybės diena, ir taip pat šiandien meldžiamės už Ukrainą.

Šiose atlaidų Šv. Mišiose atgailos sakramentu nuskaistinę savo sielas, melskimės, kad mums niekada nepritrūktų drąsos, liudyti Kristų ginant gyvybę, nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Melskimės už Ukrainos tautą, kad kuo dažniau palydėtume mums artimą tautą nuoširdžia malda ir parama, prašydami ukrainiečių stiprybės ir taikos.

Melskimės už mūsų žemdirbius, prašykime palaimos visiems mūsų darbams, ir melskimės už mūsų karius ir šaulius. Ypatingai už mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą.

Šv. Jurgio kankinio gyvenimo pavyzdžiu ir užtarimu tebūna mūsų kariai, laisvės ir tiesos gynėjais.

 

 

Palaiminimui prie altoriaus buvo atnešti grūdai, kuriuos pašventintus bersime į žemę, melsdami mūsų kraštui derlingų metų. Grūdai simbolizuoja Švč. Mergelės Marijos ašaras. „Švenčiausioji Dievo Motina, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti, mes kaip kitados protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventoves, permaldautume Viešpatį už visos tautos apsileidimus ir nuodėmes.“

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešamas su didžiule meile iškeptas pyragas. Pyragas yra ypatingas žmonių bendrystės, sugyvenimo ir tarpusavio ryšio simbolis. Šiuo palaimintu maistu dosniai buvo dalinamasi su visa bendruomene, kad visi sočiai pasistiprinę saugotume taiką mūsų krašte.

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešti margučiai, kuriuos senovėje tik Kėdainių krašte jurgučiais vadindavo. Pašventintais jurgučiais dalinomės su bendruomene po Šv. Mišių, kad visi padrąsinti prisikėlusio Kristaus, šventojo Jurgio kankinio pavyzdžiu sekdami ir jam užtariant, būtume uoliais Krikščionybės nešėjais ir gynėjais.

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešti medikamentai Ukrainos žmonėms.

Šv. Mišių aukai atnašauta ostija ir vynas dėkojant Kūrėjui už visa tai, ką Jis mums davė.

 

 

Visą dieną lijęs lietus keletui minučių nustojo, tad visi Šventųjų Mišių dalyviai galėjo eiti Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią.

Po Šventųjų Mišių prie altoriaus parapijos klebonas pakvietė Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį. Meras pasveikinęs visus susirinkusius su gražia parapijos vardo diena pasveikino ir parapijos kleboną prieš keltą dienų atšventusį 55-ąjį gimtadienį.

Prie altoriaus taip pat buvo pakviestas ir seimo narys Tomas Bičiūnas, - kurį klebonas pakviesdamas priminė ir gražią seimo nario vardo sąsają su šios dienos Evangeijoje minimo Tomo atsivertimu.

 

Kėdainių Šv.  Jurgio kankinio  parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės ir Gedimino Karlos