į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-05-01 Sinodinio kelio šeštosios temos „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“ pristatymas bendruomenei

 „...Sek paskui mane!“

(Jn 21,19)

 

Motinos dienos sekmadienis apstus parapijoje gyvenimo. Pirmoji gegužės mėnesio diena, - Didysis choras vadovaujamas vargonininkės Gintarės Brazinskienės prieš Šventąsias Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją; Pirmosios Komunijos vaikai, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji susitinka į baigiamuosius pasiruošimo susitikimus; Motinos maldoje judėjimo mamos renkasi maldai už savo vaikus; Sinodinio kelio komanda leidžiasi į kelionę parapijoje pristatant šeštąją Sinodinio kelio temą „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“...

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijiečiai norintys keliauti toliau Sinodiniu keliu, rinkosi bažnyčios antrojo aukšto salėje, parapijos namuose,- grupelėse melstis, skaityti Šventąjį Raštą, peržiūrėti video pristatymą ir dalintis. Rinkosi vaikai, jaunimas, tėveliai, maldos grupių atstovai… Kalbinti ir pavieniai asmenys.

 

 

Dalindamiesi iškart pastebėjome, kad bažnyčioje atsirado daug egoizmo, noro valdyti, kontroliuoti... Džiaugiamės savo parapijos šeimynišku gyvenimu, kurioje tarp vadovo ir pasauliečių vyksta tikras komandinis darbas, su meile patarnaujant vieni kitiems. Būtent to ir reikia, kad būtų matomas bažnyčios žmonių gyvenimas toks, kokį patys skelbia, - tuomet Bažnyčia ir taps autoritetinga tiek krikščionims, tiek „pasauliui“.

 

 

Susitikimų grupelėms taip pat buvo primintas Marijos garbei pašvęstas mėnuo ir Švč. Mergelės Marijos ypatinga svarba Sinodiniame kelyje.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės