Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-05-08 Ketvirtasis Velykų sekmadienis

„Manosios avys klauso mano balso;

aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.“

(Jn. 10.27)

 

Gegužės antrąjį sekmadienį, parapijos mažieji suklupo maldai prie Švenčiausios Mergelės Marijos altoriaus. Toliau nuoširdžiai mokėsi giedoti Marijai giesmelių kartu su choro vadove Gintare Brazinskiene.

Šį sekmadienį palaiminimui ir maldai  išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Šis sekmadienis ir maldos už pašaukimus diena.

 

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas perskaitė popiežiaus Pranciškaus žinią 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

Šį sekmadienį trys sesės atliko Pirmąją Išpažintį ir priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją, kurių dvi jau ateinantį ketvirtadienį priims ir Sutvirtinimo Sakramentą. Globėjų dėka ir rūpesčiu nuo rudens merginos lankė pasiruošimo susitikimus. Šeimos kilnus pavyzdys ir troškimas, kad merginos pamiltų Bažnyčią ir joje pasiliktų, yra pavyzdys kiekvienai šeimai.

 

 

 

Bendruomenė taip pat meldėsi žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais. Po 12 valandos Šventųjų Mišių visi maldininkai buvo palaiminti palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės