Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-05-19 Klebonas dalyvavo Kėdainių profesinio rengimo centro „Garbės dienoje 2022“

 „Aš jums tai kalbėjau,

kad jumyse būtų manasis džiaugsmas

ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“

(Jn 15.11)

 

Kėdainių Profesinio rengimo centre baigiasi dar vieni mokslo metai. Džiugu, kad jiems besibaigiant yra tokia viena diena, kai dėkojama už atradimus, mažas ir dideles pergales, pasiekimus, norą ir troškimą siekti geriausių rezultatų.

Dalyvauti tokioje šventėje yra didelė garbė kiekvienam mokiniui, mokytojui, kito personalo darbuotojui. Visada gera dalintis savo džiaugsmais ir pasiekimais su bičiuliais, socialiniais partneriais, draugais. Garbės dienoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Fiodorovas ir Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

Centro direktorius Dangiras Kačinskas padėkos raštus ir atminimo dovanas įteikė mokytojams bei kitiems darbuotojams, padėkojo už profesionalų mokinių parengimą profesinio meistriškumo konkursams, aktyvią projektinę veiklą, aktyvumą ir iniciatyvas, ugdomą mokinių pasididžiavimą pasirinkta profesine karjera, rūpestingai ir kruopščiai atliekamą darbą.

Gausus būrys mokinių buvo apdovanoti už profesinius pasiekimus nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose, akademinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą, saviraiškos pasiekimus. Jiems padėkas ir atminimo dovanėles įteikė Seimo narys Viktoras Fiodorovas ir klebonas Artūras Stanevičius.

Šventinę nuotaiką renginyje sukūrė centro šokėjai, merginų duetas ir mokytojų bei mokinių ansamblis. Renginio vedėja Živilė kvietė visus dar kartą pasidžiaugti bendruomenės pasiekimais ir pasisemti įkvėpimo iš kolegų, mokinių, draugų, nesustoti svajoti ir siekti savo tikslų,- rašo apie šią šventę centro metodininkė Virginija Kiuberienė.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas yra tas žmogus, kuris apdovanotas nuostabiai gražiu humoro jausmu. Tad pradėdamas kalbą iškart priminė, kad krikščionys žino, kad Dievas yra kiekvieno mūsų sumanymo, darbo pradžia ir pabaiga. Bet šiandien, švęsdami šią Garbės dieną, jūs nebuvote atėję į bažnyčią. Tad kompensuodamas šį praradimą pasakysiu ilgą pamokslą... :)

Bet pirmiausia noriu pasisveikinti sakydamas visiems: Laba diena, Garbė Jėzui Kristui ir Aleliuja. Aleliuja todėl, kad dabar dar Velykų laikas. Žodis Aleliuja reiškia: Šlovė Viešpačiui. Tad šlovė Viešpačiui už šią dieną, šlovė Kėdainių Profesinio rengimo centro direktoriui, šlovė gerbiamam seimo nariui, šlovė visai Profesinio rengimo centro bendruomenei už tai, kad šiandien susirinkote ir švenčiate, kad vieni kitais džiaugiatės... Man ši diena, kaip Šventojo Rašto pratęsimas,- kalbėjo klebonas. Šventajame Rašte yra daug knygų. Keturios Evangelijos pasakoja Jėzaus darbus, Apaštalų darbų knyga pasakoja apaštalų darbus, o toliau Šventąjį Raštą rašome mes, o šiandien rašote jūs. Rašote savo gerų darbų Šventąjį Raštą. Rašote taip, kaip darė Kristus. Jis papasakodavo kokį palyginimą ir sakydavo: ,,Eik ir tu taip daryk“. Ir jūsų darbai yra pavyzdys kitiems, kad kiti eitų ir taip darytų. O gal net geriau padarytų...

Klebonas labai dėkojo šokėjams, kurie labai gražiai iškėlė Lietuvos ir Ukrainos vėliavas. Tikrai ir šiandien prisimenu Ukrainos tautą dėl kurios tikrai skaudą širdelę, dėl jos kančių. Tad kviečiu visus pasimelsti, kad Ukrainai nepritrūktų stiprybės ir mums ją remiant. Ir susikibus rankomis klebonas pakvietė visus dalyvius sukalbėti Viešpaties maldą Tėve mūsų ir maldą Amžinąjį atilsį.

 

LR seimo narys Viktoras Fiodorovas ir Kėdainių PRC direktorius Dangiras Kačinskas

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Kėdainių profesinio rengimo centro