į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-05-29 Septintosios Sinodinio kelio temos pristatymas bendruomenei

„Jie nuolat lankė šventyklą

ir šlovino Dievą.“

(Lk 24.53)

 

 

Kristaus Žengimo į dangų dieną, moderatorių komanda, kartu su parapijos klebonu, po Šventųjų Mišių džiaugsmingai leidosi į kelionę savo bendruomenėje, pristatydama Septintąją Sinodinio kelio temą  „SINODALUMO UGDYMAS“.

 

 

Noras kalbėtis, kai kurių parapijiečių tapo tiesiog gyvenimo būdu. Vis klausiama,- kada vėl susitiksime kita tema kalbėtis. Padalomoji medžiaga noriai išsinešama į namus. Moderatoriai džiaugiasi sutikę po susitikimų dar šventoriuje Sinodinio kelio dalyvius besišnekučiuojančius...

Pasak Pranciškaus, jei šiame procese pristigtų autentiškai suvokiamos ir nuoširdžiai išgyvenamos bendrystės, jam kiltų grėsmė tapti bažnytiniu populizmu. Reikia puoselėti procesus, kurie leistų visai Dievo tautai labiau ir geriau dalyvauti visų bendroje atsakomybėje už Bažnyčią. Juk mes visi esame Dievo tauta. Visi esame mokiniai, pašaukti mokytis iš Viešpaties ir juo sekti. Visi esame bendrai atsakingi už bendrą Bažnyčios gėrį ir šventumą. Tačiau visada turime taip pat atsiminti, kad pagrindinis veikėjas turi būti Šventoji Dvasia, o ne mes. (jm / Vatican News)

 

 

Kai kurie parapijiečiai įprato iš moderatorių prašyti padalomosios medžiagos, kad galėtų nusinešti į darbo kolektyvus, ansamblius, centrus, kad galėtų ne tik pasidalinti, bet ir patys apie bažnyčios reikalus nori plačiau kalbėtis...

Na, o moderatorių komanda greitai sės rašyti paskutiniąsias išvadas ir susistemintas pagrindines įžvalgas persiųs Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupei.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos

Sinodinio kelio moderatorių informacija