į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-05-29 Šeštinių, vaikų Pirmosios Komunijos ir socialinio komunikavimo diena

„...ir, iškėlęs rankas, palaimino juos.“

(Lk 24.50)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems kalbėjo, kad švęsdami Šeštinių - Kristaus žengimo į dangų šventę, girdime viešpaties raginimą nešti Gerąją Naujieną visam pasauliui.

Bažnyčioje šioje šventėje raginama pasimelsti už žiniasklaidą, kad jos nešama žinia padėtų spręsti pasaulio problemas ir visiems žmonėms įkvėptų troškimą gyventi orų Dievo vaikų gyvenimą.

Šiandien sveikiname mūsų parapijos žurnalistus-parapijos internetinio puslapio kūrėjus: Viką Makaveckienę, Gediminą Karlą, Genę Sereikienę, Genovaitę Matusevičienę.

Pasimelskime už juos ir jų artimuosius, prašydami dangaus malonės; prašykime jiems Šventosios Dvasios dovanų, tos meilės ugnies, kuri visus uždega prasmingam ir kilniam gyvenimui. Ir žinoma šiandien švenčiame vieną didžiausių parapijos švenčių, tai pirmosios Šventosios Komunijos šventę.

Šiandien beveik keturiasdešimt parapijos vaikų pirmą kartą priims Tikrą Dievą į savo širdis. Priims Jo dieviškąją meilės galybę, kad patys galėtų mylėti, taip kaip Jėzus Kristus mus myli. Pasistenkime visi, kad ši diena būtų vaiko sielos augimo pradžia, bet ne pabaiga. Dangiškasis šeimininkas nori, kad meilės sėklos į vaikų širdis kristų kiekvieną sekmadienį. Tad visų suaugusių pareiga būti sėjėjais atvedant savo vaikelius prie Dievo stalo, kad juose būtų nuolat sėjama ir nuolat augtų Dievo meilė.

Pasimelskime ir už vaikus, jų tėvus ir krikštatėvius.

Pasimelskime ir už mūsų parapijos tikybos mokytojas Genę Sereikienę ir Genovaitę Matusevičienę.

 

 

Šventojo Rašto skaitinius Šventosiose Mišiose skaitė parapijos katechetės Genė Sereikienė ir Genovaitė Matusevičienė. Genovaitė Matusevičienė, kaip ir ankstesniais metais, darbavosi ir su Pirmosios Komunijos vaikučių tėveliais. Savo tikėjimą drąsiai liudijo Sutvirtinimo sakramentą priėmusi Egita Spėčiūtė, kuri  krikščionišku pavyzdžiu lydėjo ne tik savo sesę, bet ir parapijos mažuosius.

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešti paveikslėliai, kuriuos pagerbdamas, padėkodamas ir prašydamas Dievo palaimos, parapijos klebonas įteikė po Šv. Mišių skelbiantiems Gerosios Naujienos žinią mūsų parapijoje, internetinio puslapio kūrėjams.

Taip pat palaiminimui buvo atnešti Pirmosios Komunijos pažymėjimai - dokumentai liudijantys vaikučių širdžių susivienijimą su Kristumi per Švenčiausiąjį sakramentą, kad daugiau nebesiskirtų.

Atnešta ostija ir vynas. Šie atnašauti žemiški vaisiai, dėkojant Kūrėjui už visa tai, ką Jis mums davė.

 

 

Popiežiaus Pranciškaus žinia „Klausytis širdies ausimi“ 56-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga:

„Bažnyčioje taip pat labai reikia klausytis ir įsiklausyti vieniems į kitus. Tai pati brangiausia ir labiausiai gaivinanti dovana, kurią galime pasiūlyti vieni kitiems. Mes, krikščionys, pamirštame, kad klausymosi tarnystę mums patikėjo Tas, kuris yra klausytojas par excellence ir kurio darbe esame pašaukti dalyvauti. „Turime klausytis Dievo ausimis, kad galėtume kalbėti Dievo žodžiu“. Todėl protestantų teologas Dietrichas Bonhoefferis primena, kad pirmoji tarnystė, kurią bendrystėje privalome atlikti kitiems, yra juos išklausyti. Kas nemoka klausytis savo brolio, netrukus nebegalės klausytis ir Dievo.“

 

Popiežiaus žinios tekstą galima skaityti:

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,491

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos