į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-06-10 Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Kėdainių rajono tarybos (1990-1995 m.) 30-mečio minėjimo Šv. Mišios

„Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus!

Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!“

(Ps 27.14)

 

Šią dieną susirinkusieji į Šventąsias Mišias pagerbė žmones, kurie savo darbais, veikla ir pasiaukojimu kūrė ir įtvirtino laisvę Kėdainių krašte ir visoje Lietuvoje.

Kėdainių Šv. Jurgio kankio parapijos klebonas kvietė melstis už tuos žmones ir jų artimuosius. Klebonas kvietė melstis už visas Nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono savivaldybės tarybas. Taip pat buvome kviečiami melstis ir už šios kadencijos Kėdainių rajono savivaldybės tarybą. Klebonas kvietė melstis ir už mirusius pirmosios tarybos narius išvardindamas mirusiųjų vardus.

 

 

Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinį skaitė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.

Palaiminimui atnešti atvirukai parapijos vaikų rankose, su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios atvaizdu Lietuvos kontūruose ir viduje įrašytais sveikinimo žodžiais, po Šventųjų Mišių parapijos klebono buvo perduoti merui Valentinui Tamuliui. Sveikinimus meras išdalino susirinkusiems tarybos nariams ir jų artimiesiems.

Palaiminimui atnešta Kėdainių rajono savivaldybės vėliava pasiliko Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.

Atneštos palaiminimui prie altoriaus gėlės ir žvakelės po Šventųjų Mišių buvo nuneštos į Kauno gatvės kapines.

Atnešama prie altoriaus ostija ir vynas, tai padėka Dievui už Lietuvos laisvę ir visa tai ką jis mums davė.

 

 

Po Šventųjų Mišių visiems sugiedojus giesmę Ilgiausių metų, Kėdainių Šventojo Jurgio parapijos klebonas džiaugdamasis padovanota Kėdainių rajono savivaldybės vėliava juokavo, kad pagaliau ir Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčia priimta į Kėdainių rajono savivaldybę.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos