Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-06-15 Parapijos moderatoriai dalyvavo Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio simpoziume

„...Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje,

tau atlygins“

(Jn 6.18)

 

Birželio 15-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su Sinodinio kelio moderatorių grupe vyko į Kauno Švč. Trejybės bažnyčią, į Padėkos Šv. Mišias.

 

 

Dėkoti Viešpačiui visuomet tikrai yra už ką. Rudenį parapijos klebonui pakvietus į Sinodinį kelią, parapijos moderatoriai susiėmę už galvos kiekvienas mąstė, kad nei laiko, nei galimybių atsiliepti tikrai šį kartą nebeturime. Bet tik sau širdyje pasakius,- o kas kitas, jei ne aš?.. Šventoji Dvasia net pirmuosius moderatorių mokymus suorganizavo Kėdainiuose. Ir laiko, ir galimybių apsčiai Viešpats padaugino džiaugsmingai darbuojantis savo parapijoje.

 

 

Po Šv. Mišių visi rinkosi į simpoziumą konferencijų salėje. Jį pradedant malda Šventajai Dvasiai, kartu su Kauno arkivyskupijos sinodinio kelio koordinatoriais ir kitų parapijų kunigais ir Sinodinio kelio moderatoriais. „Simpoziumo tikslas – aptarti per metus augintus vaisius“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog šie vaisiai augo Bažnyčiai vis labiau keliaujant kaip šeimai.

Simpoziume buvo klausomasi pranešimų taip pat vyko pasidalijimai grupelėse. Aptartos trys išryškėjusios temos po atsiųstų įžvalgų iš parapijų,- kas žmonėms yra brangu Bažnyčioje, kas joje skaudina, ir kokią Bažnyčią žmonės norėtų matyti.

Parapijos moderatoriai juokavo, kad pasiklausę pranešimo apie tai kas skaudina žmones bažnyčioje, tikrai tos temos plėsti grupelėje nebenorėjome. Labai norėtųsi, kad Viešpats gydytų tuos mūsų parapijų skaudulius viduje ir tos žiojėjančios žaizdos nebūtų kliuviniai žmonių įsiliejimui į Bažnyčią.

Išklausius grupių atstovų pasisakymų išdiskutuotomis prie staliukų temomis ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėkos visiems, Simpoziumas apvainikuotas ypatingu sinodiniu tortu.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

parengta parapijos Sinodinio kelio moderatorių