Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-07-01 Klebonas dalyvavo Kėdainių profesinio rengimo centro diplomų įteikimo šventėje

„Sek paskui mane!“

(Mt 9.9)

 

Karštą liepos 1-ąją dieną Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenė rinkosi į miesto parką, kur vyko profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė.

Absolventų pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Fiodorovas, Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo direktorė Ramunė Gustienė, Kėdainių krašto kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas, UAB „Jurasta“ vadovė, Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkė Jūratė Burlingienė, UAB „Vyteda“ direktorius Justas Aleknavičius.

Iškilminga diplomų įteikimo ceremonija pradėta Lietuvos Respublikos himnu. Toliau – sveikinimai, kurie yra kiekvienos šventės dalis. Pirmasis žodį tarė Centro direktorius Dangiras Kačinskas, džiaugdamasis, kad po dvejų pandemijos metų tokioje gražioje erdvėje vėl gyvai gali vykti tradicinė Diplomų įteikimo šventė. Direktorius sakė, kad diplomas suteikia tam tikrų galimybių ir linkėjo jomis pasinaudoti.

Kone visas Centro absolventų laidas į profesinį kelią dvasingumo kupinais žodžiais išlydėjęs klebonas A. Stanevičius šią nuostabią dieną pirmiausiai pakvietė pašlovinti mūsų Viešpaties vardą, pasisveikindamas žodžiais: Garbė Jėzui  Kristui. Toliau klebonas pasakojo, kaip Dievas sukūrė pasaulį ir kaip į jį žvelgė. Visa sukūręs pats Dievas matė, kad tai yra gera. Ir šiandien Viešpats žvelgdamas į čia visus susirinkusius tikrai sako, kad tai yra gera. Žvelgia į dėstytojus, kurie būdami Dievo bendradarbiai perdavė žinias savo mokiniams ir studentams. Žvelgia į studentus, kurie įsijungs į Dievo darbus ir savo specialybėmis puoš pasaulį. Tam, kad išlaikyti tą Dievo palaimą reikia ne tik gauti diplomą, bet kiekvieną darbą atlikti su meile,- kalbėjo klebonas. Kai mylėsime savo darbą, mylėsime esantį šalia žmogų, mylėsime save,- būsime pilni Dievo palaimos, tuomet ir atliekami darbai neš gausių vaisių.

Šventinę nuotaiką kėlė ir šilti, nuoširdūs Seimo nario V. Fiodorovo, socialinių partnerių atstovų R. Gustienės ir E. Žaltausko sveikinimo žodžiai. Šį kartą šventėje negalėjęs dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis atsiuntė sveikinimą, kurį perskaitė renginio vedėja Birutė Baltrūnienė. Grupių vadovų vardu kalbėjusi profesijos mokytoja Jolanta Vasilienė linkėjo prasmingų darbų, darnių šeimų, o svarbiausia – išlikti žmonėmis.

Išklausę sveikinimų ir linkėjimų absolventai tarė padėkos žodį mokytojams. „Ši diena mums ir linksma, ir liūdna, nes turime su Jumis atsisveikinti. Tie metai, kuriuos praleidome su Jumis, suartino mus ir dabar kiekvieną rugsėjo pirmąją prisiminsime Jūsų malonius veidus, atviras širdis, švelnius žvilgsnius ir tikrai Jūsų pasiilgsime. Kaip norėtume, kad tolesniame gyvenime mus lydėtų ir vestų teisingu keliu tokie Mokytojai kaip Jūs“, – jautriai kalbėjo absolventai Darija ir Vygintas. Ne vieną kartą jų kalboje skambėjo gražiausias lietuviškas žodis „ačiū“.

Po sveikinimų ir linkėjimų mozaikos prasidėjo svarbiausia ceremonijos dalis – profesinio mokymo diplomų įteikimas. Džiugiai nusiteikę vienas po kito absolventai lipo į sceną. Pirmiausia buvo įteikti diplomai su pagyrimu net vienuolikai mokinių: Šiems absolventams diplomus ir Kėdainių rajono savivaldybės atminimo dovanėles įteikė Centro direktorius D. Kačinskas, kitiems – šventėje dalyvavę svečiai.

Profesiją įgijo 89 Centro ugdytiniai, kurie pasiryžę įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija parengta pagal

Kėdainių PRC facebook informacija