į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-07-03 Kupinas džiaugsmo sekmadienis Bažnyčioje

... džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje

(Lk 10.12)

 

Net ir vasarą parapija nuo Dievo neatostogauja. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinų maldoje mamos džiaugsmingai pasitinka jaunimą sekmadieniais ateinantį į Šventąsias Mišias. Pokalbiai, žaidimai, šlovinimo giesmės, Šventojo Rašto skaitymas, Rožyno slėpinių apmąstymai,- tai tik dalelė patiriamo džiaugsmo sekmadienio rytą šventoriuje.

,,Mokinių užduotis – eiti į kaimus ir parengti žmones priimti Jėzų. Mokiniams Jėzus kalba ne tiek ką jie turi sakyti, kiek apie tai, kokie jie turi būti: apie jų liudijimą, o ne apie žodžius. Jėzus mokinius vadina darbininkais ir pirmasis konkretus jų darbas: eiti po du. Nes pirmiausia Evangeliją skelbia pats mokinių gyvenimas – ne jų konkurencija, stengiantis atimti žodį vienas iš kito, o mokėjimas būti drauge, tarpusavio pagarba, bendras rėmimasis Mokytoju, nesiekiant įrodinėti savo pranašumo prieš kitus.“ (RK / Vatican News)

Parapijos klebonas homilijos metu ragino kasdien skelbti tikėjimą Kristumi. Taip pat buvome raginami atpažinti Šventosios Dvasios vaisius savyje,- ar jie yra regimi mumyse?.. Buvome raginami melstis už savo priešus ir persekiotojus.

Parapijos klebonas susirinkusius informavo kad ateinantį sekmadienį po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 8-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Eilės bus skirtos Kėdainių 650 metų jubiliejui.

Parapijos Motinų maldoje judėjimo mamos susirinkusios maldai už savo vaikus, aptarė ir šią savaitę planuojamą talką šventoriaus tvarkymo darbams prieš artėjančią šventę. Parapijiečiai ypatingai dėkingi parapijos klebonui už sutvarkytus šalia Šv. Jurgio kankinio bažnyčios esančius kunigų kapelius ir trinkelėmis išklotą šventorių. Džiaugiamės mūsų parapijos jaunimu, įsijungiančiu į parapijos gyvenimą ne tik veiklose, bet ir talkose.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės