Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-07-06 Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

„...tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!“

(Ps. 105.3)

 

Prieš 769 metus Lietuva garsiai paskelbė apie save pasauliui ir įsijungė į krikščioniškosios Europos tautų šeimą.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus.

 

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas nuoširdžiai dėkojo patiems ištikimiausiems Tėvynės mylėtojams, kurie susirinko melstis už savo Tėvynę. Dėkojo Povilo Lukšio šaulių kuopai ir vadui Arvydui Ašmontui, ištikimai dalyvaujantiems ir Bažnyčios ir tautos šventėse. Dėkojo UAB „Laumetris“ vadovui Kazimierui Čiurilai, visuomet atsivedančiam savo anūkus ir tautine atributika papuošiančiam šventę. Dėkojo parapijos katechetei Genovaitei Matusevičienei, kurios vaikai taip pat kasmet dalyvauja ir Šventosiose Mišiose ir tautos švenčių minėjimuose. Klebonas dėkojo visiems susirinkusiems melstis už savo Tėvynę, primindamas, kad nors mūsų yra labai nedaug, bet niekuomet nepamirškim, kokia galinga yra kad ir vieno teisiojo malda...

Šventosiose Mišiose už Tėvynę ir jos vadovus giedojo parapijos Rytmečio choras vadovaujamas Laimutės Misevičienės.

Šią dieną taip pat lydėjome malda ir kenčiančią Ukrainos tautą.

Homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo apie nuostabią Šventojo Rašto sąsają su šia karaliaus Mindaugo diena. Pranašas Ozėjas kalba, kaip svarbu ne tik turėti karalių, bet kartu su juo laikytis Dangaus Viešpaties.

Liepos 6-oji valstybės, karaliaus Mindaugo karūnavimo Kristaus kryžiumi papuošta karūna, diena. Ši diena yra vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Padėk mums Viešpatie, kad ši Dvasia išliktų su mumis per amžius.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas priminė, kad ši diena yra ir Tautiškos giesmės diena. Valstybės dienos proga klebonas linkėjo, kad kiekvieno iš mūsų širdyje per amžius drąsiai skambėtų ir visus suartintų meilės Tėvynei giesmė.

Visi susirinkusieji į Šventąsias Mišias buvo pakviesti sugiedoti Lietuvos himną. Po jo, parapijos klebonas pakvietė visus džiaugsmingai paploti, nes plojimas taip pat religinis veiksmas, kurį atrandame ir 149-osios psalmės žodžiuose: Valiuodami garbinkit Dievą. Tai jums garbė bus, Dievo šventieji...

Kaip ir kasmet parapijos klebonas kartu su bendruomene dalyvavo Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštėje, jungiantis su viso Pasaulio lietuviais, giedant Tautišką giesmę.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos