Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-07-10 Aštuntoji poezijos vasara Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelyje

Danguje baltų debesų giraitės ir saulė. Tokį štai orą gavome iš pat ryto. Nuostabus buvimas gamtoje. Visų pirma Šv. Mišios. Meldžiamės už poetus, rašytojus bei kultūros darbuotojus.

Palaiminimui prie altoriaus atnešame UAB „LAUMETRIS“ gamyklos dovanas. Taip pat atnešamas ir laikraštėlio „Ten, kur poezija virsta malda“ šeštasis numeris.

Po Šv. Mišių einame į bažnyčios šventorių literatūrinei valandai. Klebonas Artūras Stanevičius pradeda renginį pakviesdamas bendra malda pašlovinti Šv. Dvasią, į kurią įsijungiame visi.

 

Nuotraukos Genės Sereikienės

 

Sulaukėme svečių iš Panevėžio, Raudondvario, Vilniaus. Muzikuoja Ramūno Kurklinsko krikščioniška grupė „Karaliaus vaikai“. Eiles skaito viešnios Onutė Strakšienė, Irma Mažeikienė, Jolanta Toločkaitė. Šiuos poezijos atlaidus skiriame Kėdainių miesto 650 - mečiui.

Poezijos mylėtojai skaito savo mėgiamų autorių kūrinius. Juozas iš Panevėžio atvyko paskaityti Maironio eilių, nes šiais metais Maironiui 160. Parapijietės Rita Janonytė, Danutė Šukaitytė Morozovienė, Genovaitė Žukauskienė dovanoja svečiams gėles bei savo pagamintas dovanėles, tarp kurių ir arbatžolės pačių siūtuose maišeliuose.

Šalia ant kėdės sudėtos knygos, kurias renginio dalyviams dovanoja Zita Beliauskienė. Panevėžietė Onutė Strakšienė dovanoja savo išleistą knygą, kurioje įspūdžiai iš Kėdainių. Gediminas Karla fotografuoja. Alma Vandalauskienė čia pat ruošia arbatą. Taip viskas jauku ir paprasta.

Eilės krenta į širdis. Ne viena užrašyta mintis išspaudžia ašaras ir atodūsį. Kada žmonės rašo eiles? Džiaugsmo, įspūdžio, o gal ir skausmo valandą, rašo eiles ir vykstant karui. Renata Šimanauskienė paskaito ukrainietės eilėraštį. Savo eiles skaito Zita Vozgirdienė, Elvyra Kisielienė, Renata Šimanauskienė, Genovaitė Žukauskienė, Dana Šukaitytė Morozovienė, Jolanta Blankienė, Vitalija Minelgaitė, Jolanta Toločkaitė, Danguolė Barauskienė ir kt. Rita Janonytė skaito poeto Justino Marcinkevičiaus eiles. Skaitau Česlovo Urbelio tremties prisiminimus ir savo eiles skirtas Kėdainiams. Sakralinė muzika ir giesmė skamba tarp eilėraščių.

 

Nuotraukos Genės Sereikienės

 

Dėkojame klebonui už Šv. Mišių auką. Dėkojame grupės „Karaliaus vaikai“ vadovui Ramūnui Kurklinskui už nuostabią muziką ir dainas, Aurimui ir Tomui už pagalbą pasiruošiant šventei. Dėkojame fotografui Gediminui Karlai. Dėkojame UAB „Laumetris“ vadovams už originalias pačių pagamintas dovanas literatams. Dar vieną vasarą apdainavome eilėmis ir dainomis. Taip norisi, kad ji dar neskubėtų į rudenį.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Gedimino Karlos