Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-07-17 Vaikams pašventinti škaplieriai ir rožynai

Bažnyčia liepos 16 dieną mini Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę. Tradicija byloja, kad 1251 metais apsireiškusi Švč. Mergelė Marija įteikė škaplierių Anglijos karmelitų vienuoliui Simonui Stockui. Jam pažadėjo, kad tie, kas nešios škaplierius šie bus jų išsigelbėjimo ir pagalbos pavojuje simbolis.

Karmelitų bendruomenės susibūrusios ant Karmelio kalvos atributas yra škaplierius - ant kaklo nešiojamas audinio gabalėlis pamaldumo Švč. Mergelei Marijai ženklas, karmelitų abito dalis.

Sekmadienį liepos 17 dieną į bažnyčią rinkosi vaikai, kurie gegužės 29 dieną priėmė Pirmąją Komuniją. Pirmiausia visi sustojo prie klausyklos, kad atliktų išpažintį. Vaikams buvo įteikti lapeliai, kuriuose bus daromos atžymos kas mėnesį visus metus apie atliktą išpažintį, kad vaikai priprastų, įsigilintų, išmoktų nebijoti ateiti prie klausyklos ir ateityje gebėtų tai daryti.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Po išpažinties vaikai, jų tėveliai ir maldų grupės esančios bažnyčioje kalbėjo rožyną. Kalbėjome antrąją rožyno dalį pasivesdami Švč. Mergelės Marijos globai. Rožyno maldą vedė katechetė Genė Sereikienė. Rožyno dalių paslaptis skaitė Marijos legiono narė Alma Vandalauskinė ir Ineta Gudzinskaitė.

Atnašų nešimą organizavo katechetė Genovaitė Matusevičienė. Skaitinius skaitė Genė Sereikienė. Tikėjimo išpažinimą skaitė Akvilina Dargužytė, visuotinę maldą ir atnašų tekstus skaitė Genovaitė Matusevičienė.

 

Nuotraukos Genės Sereikienės

 

Vaikai rankose laikė škaplierius ir rožynus, kuriuos klebonas pašventino. Giedant bažnyčios chorui giesmes Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas vaikams ant kaklo uždėjo škaplierius ir rožynus.

Po Šv. Mišių klebonas pakvietė vaikus ateiti arčiau altoriaus ir jiems išdalino Dievo meilės laiškus popieriaus ritinėliuose, kurie buvo perrišti kaspinais, o juose Šv. Rašto tekstai. Laiškus vaikai įteikė savo tėvams. Dar klebonas padovanojo vaikams palaimintojo Teofiliaus Matulionio knygelę.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Po nedidelį žingsnelį dedami pamatai vaikų tolesniam krikščioniškam gyvenimui drauge dalyvaujant jų tėvams.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Gedimino Karlos