į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-07-31 Arvydo Kantauto parodos uždarymas

„Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis,

tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.“

(Kol 3,4)

 

18 – ąjį Eilinį sekmadienį girdime ir skaitome apie Jėzaus susitikimą su Jo besiklausančiais mokiniais. Jis jiems kalba palyginimais. Vienas iš jų – apie turtingą žmogų, kuris, sulaukęs gausaus derliaus, ėmė planuoti, kur jį sukraus. Jis mano, kad, tai padarius, jo siela suras ramybę.

„Ženkite pirmyn Viešpaties tarnystėje uoliai ir džiaugsmingai. Būkite drąsūs!“ – šią dieną linki mums visiems popiežius Pranciškus.

 


 

Ši diena natūraliai atspindi uolią visų parapijos maldos grupių tarnystę Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje.

„Viešpatie, saugok mus, kad Tavoji diena neužkluptų mūsų kaip vagis naktį ir nerastų mūsų sąžinės užterštos net vienu skatiku. Juk tai gali sunaikinti visus mūsų pasaulio atsižadėjimo vaisius.“

 

 

Šią dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo melstasi ir žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Nepaliaujame meldęsi už taiką visame pasaulyje ir už pergalę ir taiką Ukrainos tautai, tesulaukia jos žmonės taikos ir pergalės, o visi kenčiantieji, artimųjų ir namų netekę – paguodos ir pagalbos.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas informavo apie ilgą laiką veikusios Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje ir visus džiuginusios fotomenininko Arvydo Kantauto parodos uždarymą.

Prie altoriaus pakviestas fotografas liudijo pirmiausiai apie savo kaip tikinčio žmogaus kelionę,- pradėdamas nuo savo Krikšto akimirkų, peržvelgdamas Pirmosios Komunijos prisiminimus Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje... Arvydas Kantautas didžiuojasi būdamas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios parapijiečiu.

Jo fotografijos atspindi kūrinijos grožį ir veda link pačio Didžiojo Kūrėjo - Dievo.  Fotomenininkas labai džiaugiasi galėjęs eksponuoti darbus būtent savoje bažnyčioje ir viliasi parodos nauda maldininkams.

Bendruomenės vardu dėkojusi Motinų maldoje vadovė Genovaitė Matusevičienė (kuri ir pakvietė Arvydą Kantautą eksponuoti savo darbus) sakė, kad atsisveikiname tik su paroda, kuri tiesiog įaugo į mūsų bažnyčios sieną. Laukiame Arvydo, jo šeimos ir visos Kėdainių fotomenininkų draugijos kiekvieną sekmadienį bažnyčioje. Taip pat viliamės sulaukti ir Arvydo fotografijų parodos būtent apie mūsų Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią.

Arvydo svajonė - atrasti ir nupaveiksluoti tuos bažnyčios kampelius, kurie liko nepastebėti arba pamiršti.

Klebonas parapijiečius dar kartą pakvietė kartu su autoriumi peržvelgti foto paveikslus prieš parodos uždarymą. Arvydas nuoširdžiai atsakinėjo į iškilusius klausimus, peržvelgiant kiekvienos nuotraukos istoriją.

 

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės ir Genovaitės Matusevičienės