į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-08-02 Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“

(Mt 14,27)

 

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje yra švenčiama Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

Tą dieną visuomet bažnyčioje vyksta bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas, vėliau švenčiamos Šventosios Mišios ir procesija. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią tradiciškai aplanko ir uolūs kaimyninių parapijų tikintieji, suprantantys atlaidų prasmę.

Klebonas kvietė nepamiršti, kad patys apdovanoti Porciunkulės atlaidų malone, nepamirštume pasirūpinti ir skaistyklos sielomis.

 

 

Parapijos klebonas priminė, kad Porciunkulė yra Italijos mieste Asyžiuje esanti mažytė Švč. Angelų Marijos bažnytėlė, kurią savo rankomis atstatė šv. Pranciškus. Čia Pranciškus išgirdo Evangeliją, suprato savo pašaukimą ir iš čia iškeliavo į Dangiškojo Tėvo namus. Taip nedidelė Asyžiaus pakelėje stovėjusi koplyčia tapo pranciškonų širdimi, kuriai Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė visuotinių atlaidų malonę – švenčiamą kasmet rugpjūčio 2 dieną.

„Šventasis Tėve, jei Jūsų Šventenybė sutiktų, aš norėčiau, kad visiems, kurie ateina į šią bažnyčią išpažinties, deramai atgailaujantiems ir gavusiems kunigo išrišimą, būtų dovanotos visos kaltės ir bausmės danguje ir žemėje nuo krikšto dienos iki įėjimo į šią bažnyčią dienos ir valandos“, – šiais žodžiais šv. Pranciškus 1216 m. liepos mėnesį kreipėsi į ką tik išrinktąjį naują popiežių Honorijų III. Patenkinęs šv. Pranciškaus prašymą, popiežius įvedė iki mūsų dienų kasmet rugpjūčio 2-ąją švenčiamus Porciunkulės atlaidus.

Parapijos klebonas taip pat susirinkusiems maldininkams į Porciunkulės iškilmę aiškino atlaidų svarbą.

Krikščionis turi stengtis gailestingumo ir artimo meilės darbais, taip pat malda ir įvairiais atgailos būdais stengtis nusivilkti senąjį žmogų ir apsivilkti nauju žmogumi.

 

 

„Kas yra atleidimas? Žinome, kad dažnai mūsų gyvenimuose kažkas yra sulūžę – santykiai, jausmai, ateities galimybė. Ir kartais gali atrodyti, kad labai sunku vėl sudėlioti tas lūženas. Žinome, kad, kai mumyse pasilieka kartėlio, galbūt dėl žlugusių santykių, draugystės ar meilės, atrodo neįmanoma atstatyti, visko sutaikyti, vėl sudėlioti. Atleidimas pagal šv. Pranciškų, kaip ir pagal Evangeliją, reiškia visuomet turėti kitą galimybę, nepasiduoti užsidarymui, visko nutraukimui, ateities nebuvimui. Gauti atleidimą reiškia turėti kitą galimybę – gauti Dievo suteikiamą gailestingumą, kad, patirdami atleidimą ir meilę, jį galėtume dovanoti kitiems.“

„Dievo Gailestingumas palietė šv. Pranciškų, kai jis dar buvo nuodėmėje, ir tai buvo jo gyvenimo lūžis. Gailestingumas pervėrė jo širdį ir privertė jį atgimti iš naujo. Gailestingumas – tai vidinė meilė, primenanti motinos įsčias, t.y. vieta, į kurią sugrįžtame, kai pamirštame, kad esame vaikai. Todėl kreipkimės į Švč. M. Mariją, nes ji savo įsčiose saugojo Dievo Meilę – Jėzų.“ (SAK/Vatican News)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės