Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-07 19 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

(Lk 12.34)

 

Vos spėjus atsisveikinti su fotomenininko Arvydo Kantauto paroda, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios siena buvo užpildyta LASS Kėdainių rajono filialo rankdarbių būrelio paveikslais. Vadovė Sondra Žalakevičienė.

Paroda skirta VŠĮ LASS pietvakarių centro Kėdainių rajono filialo 60-ties metų sukakties proga. Paroda pavadinta: „NEMATANČIŲ AKIŲ, BET JAUČIANČIOS ŠIRDIES IR RANKŲ“.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Kėdainių Šv. kankinio parapijos klebonas 12 val. Šv. Mišias pakvietė aukoti naujai paskirtą Dotnuvos parapijos kleboną Giedrių Maskolaitį. Homilijos metu naujasis klebonas kalbėjo apie šios dienos Dievo Žodį, kuris kalba apie tikėjimo gelmę ir prasmingumą. Kiek žmogus yra atsidavęs ir klausosi Dievo balso. Šiandien Dievo žvilgsnis ir Geroji Naujiena sako būti mums pasirengusiais visada ir visur ieškoti Dievo valios. Mums reikia išmokti atsiduoti Jam, atsiduoti Jo vedimui. Kiek norime įprasminti savo gyvenimą tikėjimo kelyje,- turime klausti savęs. Turime klausti savęs ir kiek patys pasitikime Juo. Dievas kviečia mus į Kelionę, kuri mus praturtins dvasinėmis dovanomis. Žmogiškąja prasme mes tapsime kitokiais; tapsime Dievo liudytojais. Mūsų pačių gyvenimas, mūsų pačių žodžiai taps liudijimu.

Mes sekame Kristų, - bet kiek mūsų gyvenime už bažnyčios yra sekimas Kristumi, kiek esame tikintys ir pasitikintis Juo?.. Kiekvieną Dievas asmeniškai kalbina. Tad asmeniškai ir buvome mokomi klebono dėkoti Dievui už viską.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Po Šventųjų Mišių naująjį Dotnuvos kleboną sveikinusi parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė kalbėjo: „Išties didžiulė garbė visai Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei, kad pirmus žingsnius žengdamas Kėdainių dekanate, Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui savo dekretu paskyrus Dotnuvos klebonu, pirmąsias Šventąsias Mišias Jūs aukojote būtent mūsų bažnyčioje. Šiandien mūsų visų sveikinimai, padėkos ir maldos kylą į dangų už Jus. Kad visuomet naujoje parapijoje jaustumėte labai arti Dangiškojo Tėvo ranką ir Jo globą, kad Jūsų širdis visuomet būtų kupina džiaugsmo ir ramybės, o akyse spindėtų šviesa buriant bendruomenę, kad Viešpats apdovanotų sveikata ir savo palaima… Na, o mes nuoširdžiai viliamės gražios draugystės su broliška kaimynine Dotnuvos parapija.“ Po sveikinimo žodžių skirtų naujajam Dotnuvos klebonui, visi Šv. Mišių dalyviai kartu su Didžiuoju bažnyčios choru vadovaujamu Gintarės Brazinskienės sugiedojo  giesmę „Ilgiausių metų“.

Klebonas Giedrius Maskolaitis dėkodamas už šiltą priėmimą visus kvietė į Šv. Mišias Dotnuvoje. Jis taip pat viliasi pačiu nuoširdžiausiu tarpparapijiniu bendradarbiavimu.

Kaip atliepas į naujojo Dotnuvos klebono homilijos pabaigoje išsakytą pamokymą „Dėkoti Dievui už viską“, mūsų parapijos širdžių padėkos Dievui,- už šventą pasiaukojantį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono pavyzdį.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės