Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-07 Tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai Šventybrastyje

„Nebijok, mažoji kaimene:

 jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“

(Lk 12.32)

 

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapija aptarnaujama Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus šventė titulinius atlaidus. Šią dieną Šventąsias Mišias Šventybrastyje aukojo, parapijos klebono pakviestas, naujai paskirtas Dotnuvos klebonas Giedrius Maskolaitis.

 

 

Homilijos metu klebonas Giedrius Maskolaitis atskleidė susirinkusiems maldininkams tikinčiųjų procesijos aplink bažnyčią svarbą ir esmę. Pasidžiaugė eisenos dalyviais pasipuošusiais procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais. Šventinėje procesijoje aplink bažnyčią, gaudžiant bažnyčios varpams, tikintieji nešė kryžių, puošniai siuvinėtas vėliavas, baldakimą, buvo giedama procesijos giesmė.

Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui esantį Eucharistijoje Jėzų - galingiausią gyvybės nešėją.

Atlaidai su procesija yra vienybės šventė. Visi kartu susibūrę išgyvename Bažnyčios bendrystę, draugiškumą. Tokiomis progomis į bažnyčią užsuka ir tie, kurie galbūt retai dalyvauja pamaldose, yra nutolę nuo tikėjimo, tad natūralu, kad ir mažiau supranta tai, kas vyksta liturgijoje. Reikia pripažinti, kad procesijos, skambant varpams, tikrai yra regimas Dievo buvimo su žmonėmis ženklas. Jos gali tapti tam tikru pirminiu užkalbinimu, paskatinančiu žmogų atsigręžti į Dievą. Be to, procesija gali išreikšti ir pačios parapijos įvairovę vienybėje, jei joje dalyvauja įvairių parapijos veiklų atstovai ir yra identifikuojami kaip tų veiklų ar grupelių atstovai.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės