Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

„...ir išaukština mažuosius.“

(Lk 1,52)

 

Žolinių iškilmės šventę pradėdamas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė melsti Marijos užtarimo mūsų broliams ir sesėms susibūrusiems į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių filialą, kurie mini įkūrimo 60-ąsias metines. Jis kvietė savo nuoširdžias maldas kloti prie Marijos kojų, kad jai užtariant maldos būtų išklausytos Danguje, ir mums visiems grįžtų nešdamos gausias Dievo malones.

Klebonas nuoširdžiai sveikino visus parapijos draugus, rėmėjus, svečius ir brangius parapijiečius. Sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, seimo narius Tomą Bičiūną ir Jurgitą Sejonienę, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininką Paulių Kalvelį, Lietuvos aklųjų silpnaregių pietvakarių centro direktorę Jolantą Kručkauskaitę, Kėdainių skyriaus pirmininkę Astą Miliauskienę, Kėdainių Povilo Lukšio Šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą, Kėdainių miesto seniūnijos seniūną Algirdą Krivičių, Vilainių seniūnijos seniūną Antaną Bružą, Kėdainių Profesinio Rengimo Centro direktorių Dangirą Kačinską, Laumetrio gamyklos vadovus Joną Putną ir Kazimierą Čiurilą.

 

 

Šventosiose Mišiose Šventąjį Raštą Brailio raštus skaitė LASS Prienų rajono filialo vokalinio ansamblio „Puriena“ vadovė Onutė Matusevičiūtė, kuri nuostabiai pagiedojo ir psalmę. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis perskaitė antrąjį skaitinį. Jaunimo lyderė Giedrė Smulskytė vadovavo Tikėjimo Išpažinimui. Visuotinę maldą skaitė ją kūrusi VšĮ LASS pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė, kuri visus kvietė melsti Viešpatį už neregius ir silpnaregius, suteikti jiems sveikatos, išminties, kantrybės ir dvasios stiprybės. Meldė įkvėpimo pasaulio mokslininkams ir medikams atrasti naujus būdus, kad  kuo daugiau žmonių regėtų šviesą ir pasaulio grožį. Meldė amžinos ramybės išėjusiems akliesiems ir silpnaregiams. Parapijos carito atnešamas prie altoriaus atnašas komentavo parapijos Motinų maldoje judėjimo vadovė Genovaitė Matusevičienė.

 

 

Bažnyčioje veikia LASS Kėdainių rajono skyriaus paveikslų paroda. Rankdarbių būrelio vadovė Sonata Žalakevičienė. Žolinių šventės altoriaus puošyba rūpinosi Motinos maldoje judėjimo mamos kartu su „Tik gėlės“ vadove mama Vilma Zabotkaite - Matulioniene. Vitutė Gaižauskienė kaip ir kasmet nuostabiomis žolynų puokštelėmis išpuošė visus bažnyčios suolus. Parapijos Marijos legionietės tęsė tradiciją savo išaugintomis gėlėmis papuošti ant Šv. Jurgio kankinio kalnelio stovinčią Mariją.

Po atlaidų visi rinkosi ant Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelio išpuošto nuostabiomis žolynų puokštėmis. Žolinių renginį atidarė Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, kuris buvo šios šventės globėjas, visus savo nuoširdžia kalba įvedė Agapę. Agapėje šaulių kuopa vaišino koše (už produktus ir vienkartinius indus dėkojame UAB „Laumetris“); Kęstutis Volkus - tradicine žolynų kvapnia arbata; Motinos maldoje judėjimo parapijos mamos - kartu su nuostabia mama Senamiesčio kepyklėlės vadove Danute Šarkaniene, - Mamų Žolinių pyragu.

 

 

Visus šventės dalyvius nuostabiomis dainomis linksmino Šv. Jurgio kankinio parapijos kapela „PARAPIJA“ vadovė - Aldona Sasnauskienė. Sveikinti atvyko ir kalbėjo Aklųjų ir silpnaregių  sąjungos pirmininkas Paulius Kalvelis ir LASS Kėdainių rajono filialo pirmininkė Asta Miliauskienė. Toliau dainomis džiugino LASS Kaišiadorių rajono filialo ansamblis „VOLUNGĖLĖ“ ir vadovė Regina Griesiuvienė. Trečiojo amžiaus universiteto moterų vokalinis instrumentinis ansamblis „GIEDRA“ ir vadovė  Aldona Sasnauskienė. Kolektyvų pasirodymus apipynė sveikintojų pasisakymai. Šventė tęsė LASS Jonavos rajono filialo kaimiška kapela „JONAVĖLĖ“ ir vadovas Valery Posakc. Dainavo populiariosios muzikos atlikėja ASTA. LASS Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „PURIENA“ ir vadovė Onutė Matusevičiūtė. Šventę apvainikavo estradinis duetas ALBERTAS ir DANGUOLĖ visus pakviesdami bendrai dainai „ČIA MANO ŽEMĖ LIETUVA“.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės