Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-21 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

„...nes Dievas griežtai auklėja, ką myli.“

(Žyd 12.6)

 

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Norint būti su Dievu, mums reikia išmokti žvelgti į pasaulį Dievo akimis, stengtis jį mylėti taip, kaip myli Dievas. Jo gailestingumas teišmoko mus būti gailestingais, o Jo atvirumas teduoda jėgų priimti kitus ir gyventi dėl jų.

Kaip tik ten, tarp kitų žmonių Viešpats ieškos mūsų paskutiniąją dieną, o suradęs plačiai atvers karalystės vartus…

 

 

Šį sekmadienį 12 val. Šv. Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas meldėsi žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Nors tik įpusėjo bažnyčios vargonų remonto darbai, parapijos klebonas rūpinosi, kad kaip ir kasmet, bažnyčios Didysis choras giedotų Šiluvos atlaiduose. Tą gražią klebono idėją visuomet palaiko Kėdainių rajono savivaldybė ir skiria 50 vietų autobusą, kad Kėdainių dekanato dieną galėtų dalyvauti visos Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės maldos grupių atstovai. Šias metais Rugsėjo aštuntąją Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną, Lietuvių vienybės ir bendruomenių dieną 10 valandą visi kartu dėkosime už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės