į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-08-28 Šv. Mišios prašant palaimos Naujiems mokslo metams

Mano vaike, būk kuklus atlikdamas užduotis,

ir būsi mylimas labiau negu dovanų davėjas.

(Sir 3.17)

 

 

Labai graži tradicija tęsiasi sekmadienį, kada prašoma Dievo palaimos Naujiems mokslo metams, švęsti kartu su mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomene,- džiaugėsi Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pradėdamas Šventąsias Mišias ir linkėjo, kad mokslo kelionę lydėtų Dievo palaimos teikiama meilė vienas kitam ir tiesos šviesai.

Mokykla darželis „Obelėlė“ šiais metais mini 60-ties metų jubiliejų. Klebonas sveikino mokyklos direktorę Renatą Zigmantavičienę, visus mokytojus, darbuotojus, tėvelius ir vaikus.

 

Šv. Raštą skaito m/d „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė

 

Taip pat šį sekmadienį meldėme Dievo palaimos porai mūsų jaunųjų parapijiečių, kurios pirmą kartą priėmė Pirmąją Komuniją. Merginos sistemingai ruošėsi visus praėjusius mokslo metus. Tėveliams nusprendus vasarai kartu su jomis išvykti į užsienį, merginos sugrįžusios džiaugsmingai toliau tęsia savo tikėjimo kelionę ir rudenį įsijungs į sutvirtinamųjų pasiruošimo grupę.

 

 

Šv. Rašto skaitinius skaitė m/d „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė, mokytoja Jolanta Klevinskienė. Bendruomenės maldavimus išsakė Tikybos mokytoja Genė Sereikienė, kuri ir komentavo prie altoriaus atnešamas gausias atnašas.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono širdyje ir maldose parapijos mokyklos, įstaigos ir organizacijos ir kiekvienas parapijietis. Daug dėmesio homilijos metu klebonas skyrė Viešpaties nuolankumui ir išaukštinimui. Viešpats ir mus kviečia nuolankiai artintis prie Jo stalo, šlovinti Jo vardą ir būti pakylėtiems iki dangaus. Ragina trokšti tik Jo, kad Jis apsigyventų mumyse ir mus pakylėtų. Trokškime atiduoti Jam savo gyvenimus ir visa kas brangu, kad galėtume kartu su Juo šlovinti, kuris vertas šlovės ir garbės…

Kaip ir kasmet mokyklos – darželio „Obelėlė“ susirinkusi bendruomenė po Šv. Mišių parapijos klebono pasikviečiama ne tik gardžiam pyragui, bet ir giliems širdies pasidalinimas...

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės