Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-09-08 Bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

„Kuriuos jis iš anksto paskyrė,

   tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė,

   tuos ir nuteisino; kuriuos nuteisino,

   tuos ir išaukštino. “

 

Rugsėjo 8-ąją Šiluva švenčia ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMĄ bei Lietuvių vienybės ir bendruomenių dieną. 10 val. Šv. Mišiose dėkojama už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.

Būtent į šias Šventąsias Mišias ir skubėjo giedoti, liudyti savo pavyzdžiu degančiu meile Viešpačiui ir pelnyti atlaidus vyko Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos piligrimai.

Susirinkus į autobusą Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinos maldoje judėjimo vadovė visiems piligrimams perskaitė popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už motinas kenčiančias dėl savo vaikų:

Popiežius priminė rugsėjo 8 d. švenčiamą Mergelės Marijos gimimo šventę ir prašė melstis už visas motinas. „Rytoj švęsime Mergelės Marijos gimimo šventę. Marija patyrė Dievo švelnumą kaip malonės kupina dukra, o paskui dovanojo šį švelnumą kaip motina dalyvaudama savo Sūnaus Jėzaus misijoje. Todėl šiandien noriu išreikšti savo artumą visoms motinoms. Ypač motinoms, kurių vaikai kenčia: serga, yra atstumti, įkalinti. Ypatingai melskimės už jaunų kalinių motinas, kad jos neprarastų vilties. Deja, įkalinimo įstaigose yra daug žmonių, kartais labai jaunų, kurie sau atima gyvybę. Nuo šio pavojaus juos gali apsaugoti motinos meilė. Tegul Dievo Motina paguodžia visas motinas, kenčiančias dėl kenčiančių savo vaikų.“

 

 

Parapijos klebono rūpesčiu kasmet bendruomenė vyksta į Šiluvą. 10 valandos Šventosiose Mišiose giedojo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Didysis choras. Jo gretose ir parapijos jaunimo atsovai. Choras vadovaujamas puikios vargoninkės Gintarės Brazinskienės.

 

 

Parapijos klebonas ypatingai džiaugiasi savo bendruomene, kad kur ji benuvyktų, - nesislepia pasyvių stebėtojų gretose, bet visuomet pasiruošę kaip tik galėdami pasitarnauti. Pirmąjį skaitinį Šiluvoje skaitė parapijos Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė; antrąjį skaitinį - Motinos maldoje judėjimo narė Gitana Kasperavičienė; Visuotinę maldą - caritietė Rita Janonytė.

Už puikias nuotraukas dėkojame fotografui Gediminui Karlai.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos piligrimai taip pat dalyvavo ir 12 valandos Šventosiose Mišiose.

 

 

Rugsėjo 8-ąją, užbaigiant Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę Šiluvoje, arkivyskupas Lionginas Virbalas pristatė ypatingą Šiluvos šventovės iniciatyvą – prašyti dvasinės giminystės ryšio su Didžiąja Mergelės Marijos bazilika Romoje. Prašymą Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos Romoje rektoriui iškilmingai, pasirašė Šiluvos bazilikos klebonas kunigas Erastas Murauskas, savo pritarimą šiai iniciatyvai parašu išreiškė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Už ypatingą rūpestį savo bendruomene parapijiečiai dėkingi savo parapijos kleboniui. Kaip ir kasmet džiaugiamės galėję į Šiluvą nusivežti ir ten nebuvusių žmonių grupelę. Už skirtą autobusą kelionei nuoširdi padėka maldininkų - Kėdainių rajono savivaldybei.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos