į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-09-11 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

„...Džiaukitės drauge su manimi!“

(Lk 15.6)

 

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas per miesto gimtadienį aukoja Šv. Mišias už Kėdainių miestą ir jo žmones.

Pradėdamas Šventąsias Mišias klebonas sveikino dalyvavusius LR Seimo narius Jurgitą Sejonienę ir Tomą Bičiūną. Sveikino visus svečius ir brangius parapijiečius.

Šį sekmadienį taip pat palaiminimui ir maldai nuo ryto buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

 

 

Tą sekmadienį meldėme Viešpatį saugoti miestą nuo negandų, epidemijų, stichijų. Prašėme globoti Viešpatį žmones, kad jie gyventų laimingi ir saugūs. Prašėme stiprios sveikatos Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui vykdant kasdienę šventą savo pareigą - tarnauti žmogui, ką jis nuoširdžiai, nenuilstamai ir atsakingai daro. Prašėme globoti miesto vaikus ir jaunimą, jų ugdytojus ir tėvus, nes jie yra mūsų ateitis, miesto kūrėjai ir puoselėtojai. Prašėme suteikti stiprybės, sąžiningumo, atsidavimo ir atsakingumo visiems įstaigų vadovams bei jų darbuotojams atliekant kasdienius darbus. Prašėme, kad ant Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelio esanti Lurdo Švč. Mergelė Marija savo meilingu žvilgsniu apkabindama visą Kėdainių miestą globotų jo žmones, saugotų miesto rimtį, gintų nuo paklydimų. Meldėme, kad žemėje išnyktų karai, skurdas ir priespauda. Kad Kristus suteiktų jėgų savo kenčiantiems kūno nariams, kad paguostų liūdinčius kenčiančius Ukrainos žmones.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas prie altoriaus pakvietė Adolfiną Kirsienę, kuri dėkodama Dievui už anūkės pasveikimą padovanojo bažnyčiai sidabrinį padėkos votą.

 

 

Šios dienos Evangelijoje piemuo nesvarsto, kad jam dar liko devyniasdešimt devynios avys ir todėl nėra poreikio ieškoti vienos paklydusios. Jis eina jos ieškoti. Ir mes turime apsvarstyti savo santykius ir nuostatas: ar meldžiuosi už netikintį, už nutolusį? Ar nutolusiam parodome Dievo bruožus: artumą, švelnumą, gailestingumą? Tėvas prašo būti dėmesingiems tiems vaikams, kurių jam labiausiai trūksta. Pagalvokime, ar kartais šalia nėra žmogaus, kuris galbūt niekad nėra girdėjęs, kad jam kas pasakytų: „Ar žinai, kad esi svarbus Dievui?“. „Leiskime, kad šie klausimai suvirpintų mūsų širdis“, – sekmadienio vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje dalyviams sakė popiežius Pranciškus.

 (RK / Vatican News)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos