Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-09-15 Mokyklos-darželio „Obelėlė“ jubiliejinė 60-ties metų šventė

Ruduo kasmet pažeria gražių švenčių. Vos atšventę Šilines skubėjome į miesto 650 - mečio minėjimo šventę. Tuose jubiliejiniuose Kėdainių miesto metuose tilpo ir  mažesnis, bet labai svarbus mokyklos-darželio „Obelėlė“ 60-ties metų jubiliejus.

Pasveikinti šios ugdymo įstaigos atvyko daug garbingų žmonių: Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, buvusi direktorė Vida Bliūdžienė ir kiti.

 

 

Iškilminga popietė prasidėjo gamtoje. Atviroje terasoje prie m/d „Obelėlė“ vaikai ugdytojų paruošti atliko puikią programėlę. Visi vienaip ar kitaip buvo pasipuošę obelų žiedų ir vaisių simboliais.

 

 

Šventinę programą nutraukė užėjęs lietus, tad visiems teko subėgti į m/d salę, kurioje svečiai gražiausius linkėjimus išsakė šios mokymo įstaigos bendruomenei.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas juokavo, kad kai jis buvo vaikas, jam labai patikdavo patarnauti Mišioms,- buvo klapčiukas. Tuomet visa parapija labai mėgdavo šliūbus. Ypač senos močiutės sustojusios prie bažnyčios laukdavo šliūbo. Jos sakydavo, kad jei saulė šviečia tai jaunųjų laukia labai laimingas gyvenimas, jeigu lietus lyja,- laukia labai turtingas gyvenimas… Štai šiandien ir saulė švietė ir lietus lijo, tai šios mokyklos laukia ir šviesi ateitis, ir turtinga,- dvasine prasme. Mokykla labai gudriai sugalvojo švęsti savo jubiliejų, kada Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas būtent šiandien Šiluvoje 12 val. meldėsi už mokyklas, vaikus, moksleivius ir visą jaunimą. Taip, kad pati mokykla jau palaiminta paties arkivyskupo. Ši klebono išsakyta mintis net nuostabos aiktelėjimo buvo susirinkusiųjų palydėta. Klebonas taip pat priminė, kad šią dieną minima Švenčiausioji Mergelė Marija Sopulingoji. Mokyklos gyvenime, kaip ir žmogaus gyvenimas: būna ir sunkių valandų, būna ir kančios akimirkų, būna ir išgyvenimų, ir nesusipratimų, tad tokiomis akimirkomis klebonas kvietė žiūrėti į Dangiškąją Motiną, melsti jos užtarimo ir gyventi su viltimi, kad viskas bus gerai pasivedus Dievo valiai ir Švečiausios Mergelės Marijos užtarimui ir padovanojo Šiluvos paveikslėlį, kad nebūtų pamiršta šita diena, kad 60-ties metų mokyklos jubiliejus vyko per Šiluvos atlaidus.

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Danutės Navajauskienės