Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-09-25 26 - tas Eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Kovok šauniąją tikėjimo kovą,

 pagauk amžinąjį gyvenimą,

kuriam esi pašauktas

 ir kurį puikiai išpažinai

   daugelio liudytojų akyse.“

(1Tim 6.12)

 

Kasmet pasiruošimui sakramentams Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje skiriamas ypatingas dėmesys. Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė rugsėjo 21 dieną dalyvavo Kauno arkivyskupijos organizuotame Naujų katechezės metų impulsų susitikime su parapijų katechetais.

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=11004&pg=1

Po susitikimo Kaune, parapijoje įvyko pasidalinimas. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas aptarė visas pasiruošimų galimybes, kartu su ruošiančiomis sakramentams katechetėmis parapijoje, žvelgiant realybei į akis (t.y. sau, artimui ir Jėzui).

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Šis 26-tas eilinis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenėje apstus gyvenimo. Nuo ryto į bažnyčią rinkosi jaunuoliai, nusprendę ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kurių ne vienas atsivedė ir brolį ar sesę, norinčius ruoštis Pirmajai Komunijai. Kaip ir kasmet rugsėjo paskutinį sekmadienį, jaunuolius pasitikusi komanda pasidalino apie gyvenimą parapijoje, kaip šeimoje. Tikroje šeimoje sutelpa visi: ir seneliai, ir tėvai, ir vaikai, ir gyvūnai… Daugelio jaunuolių šeimose gyvena ir augintiniai, tad juos kviečiama atsinešti kartu į bažnyčią spalio 4 dieną, 16 valandą palaiminimui.

 

 

Šį sekmadienį parapijos klebonas kalbėjo apie šimtas aštuntą kartą minimą Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.

Ši skaudi ir nevienareikšmė mūsų laikų realybė, kviečia prisiminti aiškią Šventojo Rašto nuostatą: „Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp jūsų kaip vietinis,- mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje: aš esu Viešpats, jūsų Dievas“ (Kun. 19,34). Tegul ši Eucharistinė auka mus moko ir stiprina mylėti visus, kaip mylėjo Kristus, pats patyręs pabėgėlių dalią.

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2022-01-06_misiju-dienos-proga-2022

 

 

Parapijos klebonas kvietė melstis už mūsų vaikus ir jaunimą pradedančius pasiruošimą Pirmosios Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams. Teatranda vaikai dar vieną šeimą – parapiją, kurios tėtis yra dangaus Tėvelis, o Kristus Jėzus pats tikriausias, pats nuoširdžiausias visų brolis ir draugas.

 

 

Po 12 valandos Šv. Mišių, pasitinkant Angelų sargų šventę paminėta keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Parapijos klebonas pašventino automobilius, o vairuotojams padovanojo keliaujančiųjų globėjo šv. Kristoforo medalikėlius. Po to jis nuoširdžiai sutiko Pirmajai Komunijai atvežusių vaikučių tėvelius. Nuo kito sekmadienio Parapijos namuose, kaip ir kasmet, tėvelių lauks katechetė, kuri bendraus tuo laiku, kai vaikučiai bažnyčios Antrojo aukšto salėje dalyvaus pasiruošimo Pirmajai Komunijai susitikimuose.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės