Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-10-02 27 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

„...o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.“

(Hab 2.4)

 

Spalis – Rožyno maldos mėnuo. „Rožynas – lobis, kurį reikia atrasti“. Šitaip rašė šventasis popiežius Jonas Paulius 2002 m. spalio 16 d. savo apaštališkajame laiške vyskupams, kunigams ir tikintiesiems.

Parapijos klebonas aplankęs susirinkusius jaunuolius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, pakvietė būti kūrybingais ir prikelti naujam gyvenimui parapijiečių atneštus ir nenaudojamus rožynus. Klebonas taip pat priminė, kad šis mėnuo yra paskelbtas ir Misijų mėnesiu.

 

 

Išgirdusios Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono troškimą ypatingai branginti šį paveldą, Motinos maldoje judėjimo mamos kvietė šeimas šiai Rožyno gražiai ir vaisingai maldai patikėti savo vaikų augimo kelią. Maldoje susivienijanti šeima lieka vieninga.

Motinų maldoje judėjimo vadovė Genovaitė Matusevičienė trumpai papasakojusi Švenčiausios Mergelės Marijos Rožyno kelią iki mūsų laikų, pakvietė visus pasimokyti giesmės Su galinga Rožančiaus malda. Išsiaiškinę, kaip yra kalbamas Rožynas, susirinkusieji nukeliavo prie bažnyčioje esančio Švč. Mergelės Marijos altoriaus, kur daugelis (net suaugusiųjų) pirmą kartą išgirdo žodį votas.

 

 

Šio sekmadienio Evangelija kalba apie kuklų pareigingumą ir tikėjimo veiksmingumą. Tikėjimą galima išmatuoti mūsų pasirengimu būti „nenaudingais tarnais“, kai suprantame, kad skelbimo galia slypi Žodyje, sėkloje, o skelbėjas ir sėjėjas yra tik įrankiai. Tas „nenaudingumas“ pasireiškia tuo, jog mes dėl atliktos tarnystės neturime jokių pretenzijų. Kol mūsų tarnystei reikia apdovanojimų, sėkmės ir aplodismentų, reiškia, kad vis dar ieškome atlygio tuo tarpu privalome tarnauti nieko nesitikėdami, nes pats Dievas tapo mūsų tarnu, ir tarnavimas daro mus panašiais į Jį…

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės