Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-10-23 PASAULINĖ MISIJŲ DIENA

„Tapsite mano liudytojais“

(Apd 1,8)

 

Spalio 23-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus kvietė ypač giliai išgyventi jiems patikėtą misiją; ne tik liudyti, bet pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Misijos esmė – liudyti Kristų, mirtį ir prisikėlimą iš meilės Tėvui ir žmonijai.

Parapijos klebono apdovanoti knygelėmis Švenčiausios Mergelės Marijos Rožyno malda švenčiant 2022 m. Misijų mėnesį, parapijiečiai nuoširdžiai ir džiaugsmingai atsiliepė į jiems patikėtą misiją.

 

 

Nuo ryto Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios patalpos užsipildė grupelėmis jaunimo, vaikų ir suaugusiųjų, kurie prie arbatos puodelio bendravo, žiūrėjo video medžiagą ir nusimatė konkrečius misijos tikslus pirmiausiai artimiausioje savo aplinkoje, savo šeimoje, savo parapijoje, savo mieste…

 

 

Sutvirtinamieji meldė, kad gaivinami ir stiprinami Dvasios, nepaliaujamai trykštančios nauja dieviška energija ir džiaugsmu dalytis Kristaus gyvenimu su kitais. Tuomet leidosi į kelionę pas vaikus, kurie tą dieną rinkosi į bažnyčią ruoštis Pirmajai Komunijai, nešini pasigamintu Misijų Rožynu, spalvotais saldainiais papuoštais spalvotomis širdelėmis ir balionais, kviesdami pasirinkti pasaulio gabalėlius, kuriuos Rožyno malda lydės iki lapkričio mėnesio. Mažiesiems jaunimo pavyzdys ypač buvo įkvepiantis dvasios. Sutvirtinamiesiems, padedantiems Bažnyčios misijai, kartu vyko ir jų pačių tikėjimo auginimas.

 

 

Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas dalinosi popiežiaus Pranciškaus žinia: 2022 Pasaulinės misijų dienos proga.

Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt

Buvo skaitoma tai dienai skirta Visuotinė malda.

 

 

Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė vaikams į pagalbą pakvietė ir juos atlydėjusius tėvelius. Parengusi padalomąją medžiagą šeimoms, kvietė pabūti ta maža Gyvojo Rožyno maldos grupele, šį mėnesį apglėbsiančia malda visą pasaulį. Katechetė nuoširdžiai džiaugiasi tais sąmoningais tėveliais ir mamomis, kurie nepalieka vienų savo vaikų sekmadienį paleisdami prie bažnyčios durų. Ji ypač džiaugiasi tais, kurie iškart drąsiai ėmėsi Šventojo Rašto skaitymo Šv. Mišiose, kurie patys atsiliepė į parapijos poreikius nuoširdžiomis tarnystėmis…

 

 

Marija, Misijų Karaliene, melski už mus!

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės