Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-11-01 Visų šventųjų iškilmė

„Būkite linksmi ir džiūgaukite,

nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

 

Visi šventieji, tai tie, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

Visų Šventųjų iškilmės metu girdime, kad Jėzaus palaiminimai – tai pažadas, kuris išsipildo, kai nesivaržome su tariama pasaulio laime, bet renkamės Evangeliją ir jos logiką. Renkamės ne vargą, liūdesį ir kančią, bet tikėjimą, kad mes galime kažką padaryti, kad tų neigiamų dalykų būtų bent kiek mažiau.

Tai šventumas, kuris įsikūnija ir išsipildo ten, kur esame pašaukti gyventi…

Šventumas reiškia ir sugebėjimą atvirai pažvelgti į savo širdies nerimą, neslepiant to, kas gali būti bloga ir atsakant sau, kas esame, ko norime, kas mums iš tiesų rūpi.

Kaip tik tada galime išgirsti tylų balsą: „Būkite šventi, kaip aš esu šventas. Nesvarbu, kad jautiesi silpnas. Aš visuomet esu su tavimi…“

 

 

Iškilmės homilijoje parapijos klebonas kalbėjo apie širdies tyrumą, kuris būdingas visiems šventiesiems. Jis kvietė susirinkusiuosius matyti tas nesuskaičiuojamas minias šlovinančias Dievą, spinduliuojančias Jo meile ir savo sielos akimis matyti save drauge su jais. Toks yra Evangelijos pažadas duotas kiekvienam siekiančiam širdies tyrumo. Leiskimės apvalomi Jėzaus, Dievo Avinėlio. Likime arti Jo ir tada galėsime prisidėti prie tos daugybės Jį garbinačių šventųjų.

 

 

Visų šventųjų dieną parapijos Marijos legionierės tradiciškai uždegė žvakeles ant Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje gulinčių kunigų kapelių.

Dievas visus mus pašaukė tapti šventais.

Dievas visus mus pašaukė tapti šventais, nežiūrint mūsų ribotumo, kuris Jam labai gerai žinomas.

Dievas visus mus pašaukė ir tebešaukia tapti šventais, vesdamas mus už rankos.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės