Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-11-02 Vėlinės

„Laimingi tarnai,

kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius.“

(Lk 12.37)

 

Vėlinės - tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję visiškai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Vėlinių dieną parapijos klebonas aukojo trejas Šventąsias Mišias.

Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje, tinkamomis pamaldomis stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje. Taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

 

 

Pagal Bažnyčios mokymą, per Vėlines nustatytomis sąlygomis galime pelnyti visuotinius atlaidus sau pačiam arba mirusiojo vėlei skaistykloje. Atlaidai yra laikinosios bausmės už tas nuodėmes, kurios jau yra atleistos per išpažintį, panaikinimas.

Tą dieną popiežius Pranciškus Mišių homilijoje kvietė nesileisti į kompromisus su Evangelija, liudyti artimo meilę ne teoriškai, o konkrečiai, kaip pavyzdį paminėjo Ukrainoje dėl karo kenčiančių vaikų globą.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės