į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-12-04 Šv. Mišios už Marijos legioną

Antrąjį Advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono aktyvą ir maldos pagalbininkus(es). Sukako ketveri metai nuo Marijos legiono vėliavos pašventinimo.

Visuotinėje maldoje meldėme Viešpatį Dievą palaimos Marijos legiono „Apaštalų Karalienės“ aktyvo narėms ir maldos pagalbininkams(ėms) Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo vykdant pasiryžimą: „Per Mariją prie Jėzaus“.

Meldėme Viešpatį Dievą, kad Marijos Legiono vėliava, kaip šios maldos grupės išskirtinumo ir pagarbos Švč. Mergelei Marijai ženklas tikinčiuosius vienytų ir telktų bendrai maldai į Švč. Mergelę Mariją ir maldoje visada jungtumės su pasaulio Katalikų Marijos legionieriais, būtume ištikimos doriniams principams, tikėtume maldos galia ir ją skleistume bendruomenėse.

Prašėme Viešpaties Dievo, apdovanoti Marijos legionieres ryžtu, drąsa, kantrumu bei ištverme teikiant dvasinę pagalbą: dvejojantiems, stovintiems kryžkelėje, ieškantiems Dievo, gyvenantiems be sakramentų - skatinant ir padedant pasiruošimui jiems.

Prašėme Viešpaties Dievo,  suteikti legionierėms begalinio pasitikėjimo Švč. Mergele Marija telkiant maldos bendrininkus, kad tikintiesiems Rožyno maldų rinkinys tarpe kitų maldų taptų šventumo kelrodžiu.

Visiems šiandieną besimeldžiantiems bažnyčioje prašėme Viešpaties Dievo palaimos, Švč. Mergelės Marijos globos, sveikatos, santarvės ir ramybės malonių.

Iškeliavusiems amžinybėn Marijos legionieriams meldėme amžinosios ramybės.

Atnašavome lankstinukus: „Tapkime maldos bendrininkais(ėmis)“ su Marijos legiono Tessera. Po Šv. Mišių lankstinukus išdalijome tiems bendruomenės nariams, kurie buvo bažnyčioje.

2021 metais Marijos legionierės išleido leidinėlį apie Marijos legiono veiklą „Per Mariją prie Jėzaus“.

Šv. Mišiose Marijos legiono aktyvo narės: Genė Sereikienė,  Genovaitė  Žukauskienė, Virgilija Bobinienė, Janina Kupčiūnienė skaito Šv. Mišių skaitinius. Antanina Mugienė yra atsakinga už atnašų nešimą. Atnašas neša: Alma Vandalauskienė, Vanda Končienė, Genovaitė Lydeikienė, Vilija Racevičienė, Ona Bučinskienė, Regina Sereikienė. Parapijos chore gieda Jolanta Blankienė.

Per Marijos Škaplierinės Šventę prieš Šv. Mišias aktyviosios legionierės kalba Rožyną drauge su Pirmąją Komuniją priėmusiais vaikais. Su kitomis maldų grupėmis jungiasi Rožyno maldoje, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį, litanijas. Prisideda prie liturginių švenčių organizavimo ir rengimo. Ukrainos kovotojams paaukojo vaistų ir kitokių medicinos priemonių.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės