į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-01-01 Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

„Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus

ir svarstė juos savo širdyje.“

(Lk 2.19)

 

Pradedant Naujuosius 2023-ius metus, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmių dieną kasmet minima ir Pasaulinė taikos diena.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pradėdamas Šv. Mišias kvietė melsti už popiežių emeritą Benediktą XVI-ąjį, kuris iškeliavo į dangiškojo Tėvo namus.

Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI | Lietuvos Vyskupų Konferencija (lcn.lt)

Benediktas XVI savo testamente atsiprašo visų, kuriuos per savo gyvenimą nuskriaudė, ir prašo: „Melskitės už mane, kad Viešpats, nepaisydamas visų mano nuodėmių ir trūkumų, priimtų mane į amžinąją buveinę.“ (jm / Vatican News)

 

 

Sausio pirmąją, Popiežius Pranciškus kvietė gerai įsisąmoninti mums pavestą atsakomybę už ateities kūrimą. Asmeninių ir socialinių krizių, taip pat karo tragedijų akivaizdoje esame pašaukti pasaulio keliamus iššūkius priimti atsakingai ir su atjauta. Tai galėsime padaryti, jei visi kartu saugosime vieni kitus ir jei visi kartu saugosime savo bendrus namus.

Gyvendami nepasitikėjimu ir abejingumu užterštoje epochoje melskime Dievo Motiną, švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad sužadintų mumyse atjautą, gebėjimą saugoti, jautrumą ir atidumą kitam kaskart, kai to reikia, pažymėjo Pranciškus. (SAK / Vatican News)

 

 

Pasibaigus 12 valandos Šventosioms Mišioms, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas taip pat priminė, kad šiandien yra švenčiama ir Lietuvos vėliavos diena. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariui Kęstučiui Mugai pakėlus Lietuvos vėliavą, visi sekmadienio maldininkai kartu su Didžiuoju bažnyčios choru sugiedojo Lietuvos himną.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos