į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-01-08 Kristaus Krikšto sekmadienis

„Jam brangus kiekvienos tautos žmogus,

kuris jo bijo ir teisingai gyvena.“

(Apd 10.35)

 

Šį Kristaus Krikšto sekmadienį, esame kviečiami daryti taip, kaip darė Jėzus: dalytis, nešti vieni kitų naštas, žiūrėti vieni į kitus su atjauta, padėti vieni kitiems.

Na, o popiežius Pranciškus kviečia švęsti dieną, kada buvome pakrikštyti, kai tapome krikščionimis.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio Šv. Mišių maldininkus kvietė Jėzų matyti švelnų, išmintingą, stiprų, teisingą, taikų, atjaučiantį, gailestingą ir garbingą…

Klebonas kvietė klausti savęs,- ar tikime, kad Šventoji Dvasia nori vesti mumyse tokius vaisius, kokius vedė Jėzus? Mes esame pašaukti ir išrinkti tapti panašiais į mūsų Mokytoją. Krikštydamas Jėzų Dangaus Tėvas įgalino mus paveldėti ne tik Jėzaus savybes, bet ir pačią Jo širdį. Šiandien melsdamiesi prašykime Jėzų mus keisti ir būkime Jam atviri.

 

 

Šį antrąjį mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje nuo ryto maldai buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Maldininkai relikvija buvo palaiminti po 12 valandos Šv. Mišių.

 

 

Nuostabu žinoti, kad Dievas mus myli taip, kaip mylėjo Jėzų, taip pat stipriai ir aistringai. Gera žinoti, kad šie žodžiai nuskambėjo ir mums Krikšto dieną. Tą dieną ir mums buvo skirtas pažadas: „Tu esi mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės