į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-01-12 Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarė Žemyninio etapo dokumentą

„Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, –

kol dar tebėra šiandien.“

(Žyd 3.13)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono sukviesta, Sinodinio kelio moderatorių komanda patyrė džiaugsmą, kaip broliai ir seserys Kristuje, Saulio 12-ąją rinktis į Šventąsias Mišias, dėkoti Viešpačiui ir jį šlovinti savo maldomis ir giesmėmis.

Išgirdę asmeniškai ir bendruomeniškai  kalbantį Dievo Žodį, klebono padrąsinančią homiliją, priėmę Šventąją Komuniją, komados nariai susibūrė Parapijos namuose aptarti Vyskupų Sinodo Žemyninio etapo darbinį dokumentą ,,Išplėsk savo palapinės erdvę" ( Iz 54,2).

Eucharistija jau pati savaime yra Bažnyčios sinodinio dinamizmo „šaltinis ir viršūnė“.

 

 

Prie arbatos puodelio susirinkusi Sinodinio kelio moderatorių komanda džiaugėsi, kad Sinodas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje tęsiasi. Toks patvirtinimas buvo atrastas Žemyniniame dokumente 4.1., kur kalbama apie atsivertimų ir reformų kelionę, kad Dievo tauta atrado džiaugsmą keliaudama drauge ir išreiškė norą tai daryti ir toliau. Tuo pat metu, eidami kartu kaip Dievo tauta, turime pripažinti, kad reikia nuolat atsiversti, tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai. Moderatoriai susitikime kvietė Šventąją Dvasią, dėkodami už nueitą kartu kelią ir prašydami, kad į dokumento puslapius įžengtų kaip „į šventąją žemę“.

Sinodinio kelio komanda ypatingai džiaugėsi, kad parapijos Sinodo kelyje aktyviai dalyvavo tuo metu Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas, kurių atstovas ir šią dieną dalyvavo aptariant Žemyninį dokumentą.

Susitikimo metu daug kalbėta apie skelbimą skelbimą pagal mums patikėtą misiją ir kokių žingsnių Dvasia kviečia imtis, kad augtume kaip sinodinė Bažnyčia.

Džiaugiamės, kad pavyko dialogas su kitų konfesijų broliais ir seserimis.

Viso pasaulio Bažnyčių siunčiamuose pranešimuose atsispindi Kristaus mokinių džiaugsmai, viltys, kančios ir žaizdos.  Visa tai ir mes atvirai galėjome išsakyti ir surašyti Sinodo metu.

Pati nuoširdžiusia padėka Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui už pastovų buvimą kartu su parapijos Sinodo komanda, drąsinimą atvirai kalbėti ir nebijoti to užrašyti.

Atsakomybėmis už sinodinį Bažnyčios gyvenimą parapijoje  bendrai buvo dalijamasi, atsižvelgiant į Dvasios dovanas, kurias Dvasia suteikia tikintiesiems.

Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarusi asmeniškai kiekvieną narį palietusias dokumento įžvalgas susistemins ir persiųs Kauno arkivyskupijos Sinodo grupei.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės