į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-01-13 Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus

„Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami:

 Tokių dalykų mes niekad nesame matę“.

(Mk 2.12)

 

Sausio 13-osios rytą, 8 valandą, kėdainiečiai kartu su visa Lietuva jungėsi į Pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes.

Vakare,  Kauno g. kapinėse, Sausio 13-osios aukų − žuvusiųjų kėdainiečių Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus pagerbimas malda, kuriai vadovavo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas.

Po maldos, padėtos gėlės ir žvakelės, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų, karių pagarbos Laisvės gynėjams atidavimo ceremonija.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo aukojamos  Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.

 

 

Parapijos klebonas sveikino Šv. Mišiose dalyvavusį Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, Lietuvos Respublikos Seimo narius: Tomą Bičiūną, Viktorą Fiodorovą, Jurgitą Sejonienę, visus svečius ir brangius parapijiečius.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo, kad Jėzus nenorėjo, kad krikščionio gyvenimas būtų vienišiaus kelionė. Pasaulis mums siūlo būti nepriklausomiems ir savimi pasikliaujančiais, o štai Jėzus mus moko remtis vieniems kitais ir leisti kitiems atsiremti į mus. Tikriausiai Jėzus ir siuntė mokinius pamokslauti po du. Jis žinojo, kad jie turi vienas kitą atsverti, vienas kitam pagelbėti atėjus silpnumo ar nuovargio akimirkai. Jėzus suprato, kad mokiniams reikia vieniems kitų. Kad jie nepasiduotų puikybės pagundai, nesukluptų sunkumų, vargų ar priešingumų prispausti.

Prieš 32-jus metus mes išpildėme mūsų Viešpaties troškimą būti drauge. Sunkumų ir pavojų prispausti mes visi drauge dalyvavome tikėjimu, viltimi ir meile. Vilniuje, Kaune ir kitur Lietuvoje, vienas kitą palaikėme malda ir nuoširdžiu krikščionišku patarnavimu. Dalijomės viskuo: maistu, drabužiais, vaistais ir nelaukėme, kad kas sumokėtų. Kaip nelaukėme ir garbingų apdovanojimų. O svarbiausiai atsidavę į Viešpaties rankas guodėme, stiprinome vienas kito dvasią, meldėmės už Tėvynę, už save, už žuvusiuosius ir už savo priešus. Ir Viešpats priėmė mūsų tautos tyrąją auką, ją pašventino ir pakvietė gyventi laisvėje įkūnijant tiesą ir kuriant Dievo Karalystę, kurioje sakoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas kuris jį tiki nepražūtų, bet turėtų Amžinąjį gyvenimą.

Šiandien turim vienas kitą palaikyti ir net paraginti veikti. Turime melstis, kad vėl neprarastume Tikėjimo ir Vilties. Kad neprarastų Tikėjimo ir Vilties mūsų broliai ir seserys Ukrainoje.

 

 

Klebonas kvietė atsiverti dosniam tarpusavio dovanojimuisi ir tuomet tikrai turėsime ne tik Amžiąjį gyvenimą, bet ir laisvą Lietuvą ir laisvą Ukrainą.

Viešpatie, Tu pažadėjai visados būti su mumis. Koks lobis, kad tu įvykdai šį pažadą per ištikimus draugus.

Po Šventųjų Mišių, Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui tarus žodį susirinkusieji klausėsi Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio „JORIJA“ concerto. Vadovė Regina Lukminienė.

 

 

Kaip ir kasmet, gražia tradicija tapo rinktis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje prie Atminimo laužų. Sugiedojus Lietuvos himną buvo skaitomi žuvusiųjų už laivę vardai, kurių kiekvienas palydėtas gongo dūžių. Parapijos klebono giliai apsakomus sausio 13-osios įvykius apipynė bažnyčios Dižiojo choro giedamos giesmės, kolektyvo „Jorija“ atliekamos tautos dainos, Kėdainių krašto literatų skaitomos eilės.

 

***

Žiema barstė sniegą,

Baltą dieną sujaukė žinia –

Laisvės kelyje tankai.

Prieš kulkų lietų Trispalvė,

Malda ir daina.

Susikibusios

Dvidešimtmečių rankos.

Už ką, nespėjo paklausti sužeista mergaitė.

Ji dar tik gyvenimo pavasarį šventė.

Jos akyse žiemos snaigė savo

Šokį baigė...

Šaudė į dainą, į  žmogų, į žodį

Į laisvę, į drąsą, į viltį, į maldą

Ir piešinį vaiko...

Skaitome vardus akmenyse, postamentuose,

Altoriuose, šventoriuose tų, kurie

Stojo Tėvynės ginti.

Ateiname nusilenkti kovotojams.

Jie apkabinę tvirtai rankomis

Laisvę Lietuvos laikė.

Šiandieną tu žmogau,

Tame pačiame kelyje stovi,

Pasiaukojusiųjų sese, broli, vaike...

Kad nedvejotum ir negailėtum savęs,

Kada pravirksta sniegas,

Kada Tėvynės laisvę ginti reikia.

Genė Sereikienė

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos