į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-02 Grabnyčios - Kristaus paaukojimo šventė

„... Dievo malonė buvo su juo.“

(Lk 2.39)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Vasario 2-ąją, per Viešpaties paaukojimo šventę buvo šventinamos žvakės ir einama procesija.

Ši diena yra ir Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena.

 

 

Tikriausiai visiems norėtųsi išmokti gyventi Simeono džiaugsmu. Metams slenkant jis laukė apsireiškimo To, kuris dar turi ateiti, kaip pasaulio Gelbėtojas. Jis laukė Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Simeono sieloje esanti šviesa leido jam suprasti, kad jis nemirs, prieš tai neišvydęs Viešpaties Kristaus.

Šią dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčiose žmonių rankose uždegtos žvakės - tarsi šviesos pliūpsnis, atveriantis mūsų žvilgsniui ateinančio garbės Karaliaus Veidą.

Mes suprantame, kad toji šviesa yra patikėta mums, ir privalome rūpintis, kad jos neužgožtų tamsybės, todėl sustojame ir žvelgiame į ją, trokšdami pamatyti į mūsų gyvenimą ateinantį Viešpatį, kad net ir tada, kai sulaukiame išbandymų, toliau liudytume Šviesą…

 

 

Meditacija. Sielos gilumoje

 

Vakare tyliai įsitaisyk savo maldos kertelėje ir užsidek žvakę. Žiūrėk į žvakę, o kartu ir į savo vidų. Pradžioje apniks daugybė minčių apie šią ir būsimą dieną. Po to užplūs jausmai: pyktis, pavydas, baimė, o gal ir liūdesys. Neužsibūk prie jausmų ir aistrų. Kreipk savo žvilgsnį vis giliau.

Tada kils minčių apie Dievą. Tačiau, kaip ragina vienuolis Evagrijus Pontikas, turime leistis dar giliau. Savo sielos gilumoje išvysi vidinę šviesą. Tai sielos, tikrosios savasties spindesys. Kartu tai Dievo šviesa. Vienuoliai vadina ją Nesukurtąja Šviesa.

Tu negali prisiversti žvelgti į ją. Paprasčiausiai įsivaizduok, kad sielos gilumoje ji yra. Galbūt kartais ją nujausi arba bent akimirką pamatysi. Tada bus lengva atsakyti į poeto Friedricho Hölderlino klausimą: „Iš kur man žiemą gauti gėlių, iš kur saulės šviesos?“ Tavyje šviečia tikroji saulė – Kristus. Tavyje, nepaisant supančios tamsos, spindi nesunaikinama šviesa, kuri viską sušildo ir nušviečia.

Pagal Anselmo Grüno knygą „Tiesiog gyventi“.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės