į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-05 Penktasis Eilinis sekmadienis ir viktorina „Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno“ (Mt 5,15)

„Jis yra lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems,

 visados švelnus, gailestingas ir teisus.“

(Ps 112.4)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas penktojo eilinio sekmadienio homilijos metu kvietė maldininkus išgirsti Jėzaus kvietimą keisti pasaulį.

Evangelijos Jėzaus kvietimas būti pasaulio šviesa yra aiškus: mes, jo mokiniai, esame pašaukti šviesti, kaip aukštai iškilęs miestas, kaip žibintas, kurio liepsna neturi būti užslopinta. Kitaip tariant, nerimavimą dėl mus supančios tamsos ar viltį, kad kažkas aplink mus nušvis, turime nušviesti mes patys. Turime savo gyvenimu ir darbais apšviesti miestus, kaimus ir vietoves, kuriose gyvename, žmones, su kuriais bendraujame, veiklą, kurią vykdome. Viešpats suteikia mums jėgų būti jo šviesa visiems, nes visi turi matyti mūsų gerus darbus, o juos matydami, primena pats Jėzus, šlovinti mūsų Tėvą. Jei mes žemėje gyvensime kaip vaikai ir broliai, tai ir kiti žmonės supras, kad turi Tėvą danguje.

 

 

Vasario 5-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio  parapijos klebonas, priminęs šv. Agotos gyvenimo istoriją, pašventino Šv. Agotos duoną ir vandenį, prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių.

 

 

Po sekmadienio Šventųjų Mišių, Pirmosios Komunijos vaikai, sutvirtinamieji ir tėveliai, norintys pasigalinėti viktorinoje „Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno“ (Mt 5,15)  rinkosi į Parapijos namus. Giedojo šlovinimo giesmes, pasitelkę Šventąjį Raštą, technologijas bei kūrybą atsakinėjo į klausimus, pristatinėjo komandoms skirtas kūrybines užduotis... Labiausiai džiaugėsi šios dienos Evangelijoje atpažinę savąją Bažnyčią, kuri pastatyta ant kalno, nuo kurios prasidėjo ir visa Kėdainių miesto istorija.

 

 

Šventoji Dvasia išties laimino šią bendruomenės veiklą. Dar nespėjus sugalvoti kokius prizus padovanoti dalyviams, atkeliavo parapijietė Aldona Dūdienė, nešina visa dėže maldynų, kuriuos ji  padovanojo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei. Tad visi sekmadienio viktorinos dalyviai buvo džiaugsmingai nustebinti dovanomis ir Viešpaties artumu...

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos