į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-11 Lietuvos nepriklausomybės kovų 1919 m. pergalingų kautynių prie Kėdainių minėjimas

„Jie valgė ir pasisotino“ 

(Mk 8.8)

 

Vasario 11-ąją pilnutėlei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčiai parapijos klebonas kalbėjo:

- Šiandien susirinkome maldai už Tėvynės Lietuvos laisvę saugančią ir pasiruošusią ginti Lietuvos kariuomenę.

Maldai nulenkiame galvas už pirmąjį žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį.

Dėkingomis širdimis meldžiamės už visus Lietuvos sąjungininkus ir draugus, kurie padėjo prieš 104-ris metus ir kurie yra su mumis drauge ir šiandien.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, Lietuvos Respublikos Seimo narį Tomą Bičiūną, Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinų vadą ir brigados generolą Alvydą Šiuparį, karius, šaulius, svečius ir brangius parapijiečius.

 

 

Visuotinėje maldoje buvo melsta:

 

Melskime už Lietuvos kariuomenę ir visus ginančius Lietuvos laisvę.

 

Palaimink savo žmones, Viešpatie!

 

Melskime už pirmąjį kovose su bolševikais žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį, prašant jam dangaus džiaugsmo. Taip pat melskime už visus žmones, kurie paaukojo savo gyvybes už Tėvynės laisvę.

 

Melskime už pasaulio valstybių vadovus, idant jie tikrai mylėtų savo žmonių gerovę ir vadovautų paisydami sąžinės, darydami viską, idant užtikrintų taiką ir sugyvenimą, o jų pavaldiniai galėtų džiaugtis gyvenimo gerove, turėdami visa, kas reikalinga žmogaus būčiai.

 

Melskime ir už  visus kovojančius dėl laisvės ir teisingumo, kad Viešpats laimintų ir padėtų kovoti iki galo.

 

Melskimės, kad niekam nepritrūktų dangiškosios Duonos, kuri suteikia amžinąjį gyvenimą; kad pasaulyje būtų šiek tiek daugiau meilės, taikos, teisingumo ir ypač džiaugsmo; kad niekam nepritrūktų to, kas būtina oriam gyvenimui.

 

Melskimės už žmones remiančius kariuomenę ir teikiančius pagalbą Ukrainai, melskimės, kad plistų, augtų ir stiprėtų dalijimosi ir meilės logika.

 

Melskime už karų ir nesantaikų alinamas šalis. Ypač melskime už Ukrainą.  Teįsivyrauja taika visame pasaulyje, o Dievo malonė tegydo sužeistas žmonių širdis.

 

Melskime už  NATO ir Europos Sąjungą. Nėra nieko stipresnio už vėliavų, idėjų ir širdžių vienybę vardan vieno tikslo. Melskime, kad  išliktume ir Viešpatyje visada kartu.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos