į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-16 Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką

„Tavo tarnų vaikai saugiai gyvens…“

(Ps 102.21)

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Šv. Mišias aukojo už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką.

 

Klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, Lietuvos Respublikos Seimo narę Jurgitą Sejonienę, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos Kėdainių skyrių ir vadą Rimgaudą Rimošaitį. Sveikino visus parapijos svečius ir brangius parapijiečius susirinkus maldai už Tėvynę Lietuvą, minint jos valstybingumo atkūrimą 1918-ųjų metų vasario 16-ąją.

Šventosiose Mišiose dėkingomis širdinis buvo kviečiama melsti Dangaus džiaugsmo Lietuvos Tarybai ir pirmininkui Jonui Basanavičiui už Vasario 16-osios aktą.

Parapijos klebonas taip pat kvietė melstis už buvusius ir esamus valstybės vadovus, nulenkus galvas prieš didvyrišką Ukrainos tautą, karštai meldžiant taikos ir ramybės Ukrainai, Lietuvai, ir visam pasauliui.

Buvo kviečiama melstis ir už žuvusiuosius.

 

Atnašautos gėlės ir žvakelės po Šv. Mišių buvo nuvežtos į Dotnuvos gatvės kapines.

Pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos laisvę Dotnuvos gatvės kapinėse pakviesdamas visus maldai Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kalbėjo, kad kada meldžiamės, atrakiname savo sielos duris Dangaus malonei. Kada siela būna pilna Dangaus malonės, tuomet mato prasivėrusį Dangų ir būdami silpni esame stiprūs. Taip buvos stiprūs mūsų kovotojai už Laisvę. Tuomet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus susirinkusiuosius pakvietė Viešpaties Angelo maldai.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos