į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-22 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

„kad tavo išmalda liktų slaptoje, 

o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.“

(Mt 6,4)

 

Pelenų trečiadienį Bažnyčioje prasideda gavėnia, atgailos ir dvasios atsinaujinimo laikotarpis. Pradėdamas Pelenų dienos Šventąsias Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams priminė, kad mums duota keturiasdešimt tinkamų dienų, kad į gyvenimą sugrąžintume pirmumą Dievui, atnaujintume su juo dialogą visa širdimi, o ne atliekamu laiku. Klebonas kvietė žvelkti į kryžių ir eiti, dosniai atsiliepiant į stiprius gavėnios raginimus. 

 

 

 

Kaip ir kasmet, Šv. Mišių metų susirinkusiems maldininkams ant galvų buvo barstomi pelenai, garsiai ištariant žodžius: „Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir į dulkę pavirsi“. Ant galvos barstomi pelenai primena žmogaus žemiškojo gyvenimo laikinumą. Žmogus kviečiamas atsiversti ir įtikėti Evangeliją, prašyti Dievo Tėvo palaiminimo, kad per gavėnios dvasinę kelionę visiškai atsinaujinęs galėtų švęsti Viešpaties Jėzaus Kristaus Velykas.

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje puoselėjama ypatingai graži, parapijos  klebono įskiepyta tradicija, - pernykštę Velykų žvakę supjaustyti į tiek gabalėlių, kiek kunigų kapelių yra prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios. Tos žvakelės būna sustatomos prie altoriaus ir dega Šventosiose Mišiose. Po jų procesija, Velykų žvakės gabalėliai adoruotojų rankose, nunešami ir pastatomi ant kunigų kapelių prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios.

 

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės