į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

„Dievo malonė ir vieno žmogaus,

 Jėzaus Kristaus, malonės dovana su kaupu atiteko daugybei.“

(Rom 5,15)

 

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose. Už tą šilumą ir pastovų rūpestį ir tėvišką globą tiek parapijos jaunimas, tiek juos lydintys vadovai ypatingai dėkingi savo parapijos klebonui.

 

 

Antrus metus gavėnios kryžiaus kelią jaunimas keliauja apmąstydami stotis pagal kun. Vincento Lizdenio parengtus mąstymus šeimoms. Kiekvienas jaunuolis pasiimdamas ir savo asmeninį kryžių ir kelyje kiekvienas jį panėšėdamas.

Viešpaties Kryžius apglėbia pasaulį. Jo Kryžiaus kelias eina per žemynus ir laikus. Kryžiaus kelyje mes negalime būti tik žiūrovai. Jis mus padaro dalyviais, ir mes turime ieškoti savo vietos šiame kelyje. Kurioje vietoje esame?.. Tai dar kartą įrodo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės, kaip šeimos sugyvenimą.

Šį sekmadienį jaunimas ir mamos dar tvirčiau ėmėsi Šventojo Rašto skaitymo ir būtent Juo įprato remtis savo dvasinėse kovose.

 

 

Pirmąjį gavėnios sekmadienį parapijos vaikai besiruošiantys Pirmajai Komunijai, kartu su juos atlydėjusiais tėveliais ne tik susipažino, bet daugelis pirmąjį kartą taip pat ėjo Kryžiaus kelią prieš 12 val. Šventąsias Mišias.

Šis sekmadienis apglėbtas malda ir lėšų rinkimu Ukrainos tautai.

Šventosios Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad Pelenų trečiadienį prasidėjo gavėnia. Nedalyvavusiems Pelenų dieną taip pat priminė, kad Pelenų diena yra pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija. Klebonas pakvietė nedalyvavusius priimti atgailos ženklan pelenų pabarstymą. Taip pat  nuoširdžiai buvo kviesta parsinešti pašventintų pelenų į namus šeimai, ypač vaikams. Paaiškinti jų prasmę. Persižegnojus sukalbėti „Tėve mūsų maldą“ ir užberiant sakyti žodžius: „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gitanos Kasperavičienės