į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-03-05 Jaučiant plakančią Lietuvos širdį

Antrojo gavėnios sekmadienio Šv. Mišiose, Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius meldėmės už pabirusius pasaulyje Lietuvos vaikus. Prisiminėme išeiviją, tremties paliestus tautiečius. Džiaugėmės, kad malda galime apglėbti vieni kitus.

Kaip ir kiekvieną gavėnios sekmadienį, prieš 12 val. Šventąsias Mišias, buvo einamas Kryžiaus kelias.

 

 

Šio sekmadienio Šv. Mišių Evangelijos skaitinys pasakojo apie Jėzaus atsimainymą – jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Jėzaus mokiniams jo atsimainymas buvo staigmena: jie ilgą laiką matė mokytojo Meilės veidą, bet tik dabar pastebėjo, koks jis gražus!

Šv. Mišių skaitinius skaitė ir parapijos Marijos legiono ir Motinų maldoje judėjimo, ir jaunimo atstovės.

 

 

Po Šv. Mišių vyko muzikinė - literatūrinė valandėlė „Pabirusiems pasaulyje tautos vaikams“, kurioje dalyvavo Kėdainių krašto literatai: Česlovas Urbelis, Elvyra Kisielienė, Genovaitė Žukauskienė ir šių eilučių autorė. Katechetė Genovaitė Matusevičienė padalinusi susirinkusiems giesmynus, pakvietė visus renginio dalyvius ne tik papuošti šventę giesmėmis, bet ir pašlovinti patį Viešpatį.

 

 

Papasakojau esantiems bažnyčioje apie įsimintiną vieną pamoką vestą prieš dešimtmetį m/d „Obelėlės“ trečioje klasėje, kada atėjo atsisveikinti trečiokas, kuris su tėvais išvyksta gyventi į Airiją. Visada prieš tikybos pamoką sustoję žegnojamės ir kalbame maldą. Dainius mielai pasiliko sukalbėti su mumis maldos. Maldos intencija buvo už Dainiaus laimingą kelionę ir už mus visus. Bendraklasių pilnos akys ašarų. Laikausi, kad nepravirkčiau, kada Dainius atsisveikindamas ištiesė man ranką. Vaikas susirinko daiktus, o viena mergaitė sušnabždėjo: „Dainius sakė išvažiuoja visam... aš jau vakar prisiverkiau.“ Tie atsiskyrimai palieka vaikų sielose įbrėžimus. Ką jautė Dainiaus širdis? Judrus berniukas šį kartą buvo susikaupęs ir liūdnokas. O pavasarį Pirmoji Komunija, kuriai ruošėsi ir Dainius.

Manau, kur bebūtų lietuvis jis jaučia plakančią Lietuvos širdį. Ši graži tradicija Šv. Mišiose jungtis maldoje su pasaulio lietuviais bažnyčioje, skirti jiems eiles ir giesmes kartojama kasmet.


 

Katechetė Genė Sereikienė

Nuotraukos autorės, Irmos Damos,

Genovaitės Matusevičienės ir

Genovaitės Žukauskienės