į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-03-11 Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

„Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ,

ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!“

(Ps103.1)

 

Minint atkurtos Lietuvos trisdešimt trejus metus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

Laisvės, kuri prieš porą metų dar visiems mums atrodė toks savaime suprantamas dalykas, supratimas po vasario 24 dienos negrįžtamai pasikeitė. Ukrainoje kasdien, kiekvieną minutę žūsta žmonės, griaunami miestai ir gyvenimai.

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas labai jautriai atskleidė šios dienos Evangelijoje minimo tėvo įstabų gerumą ir įstabią meilę.

Klebonas kvietė nebijoti Dangiškąjį Tėvą prašyti net tai, ko nebūtinai reikia. Tikrai kiekvienam Dangiškasis Tėvas trokšta parodyti besąlyginę meilę. Atnašautos gėlės ir žvakelės po Šv. Mišių buvo nuvežtos į Kauno gatvės kapines ant signataro Povilo Aksomaičio kapo.

 

 

„Jei norite tikėti, tikėkite. Tik žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų dori. Jei nenorite tikėti, netikėkite, tik žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų dori.“ (Vincas Kudirka).

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Branginkime, saugokime mūsų laisvę ir vienas kitą.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos