į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-03-26 V Gavėnios sekmadienis ir Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

„Tėve, dėkoju tau,

kad mane išklausei.“

(Jn 11,41)

 

Penktąjį gavėnios sekmadienį tradiciškai uždengiami kryžiai. Anksčiau daugumoje bažnyčių gyvavo paprotys jau gavėnios pradžioje uždengti šydu ne vien Nukryžiuotąjį, bet ir šventųjų statulas bei atvaizdus. Po Vatikano II susirinkimo šalies vyskupų konferencijoms palikta spręsti, ar šios tradicijos dar laikytis. Lietuvoje dengiami procesijos, didžiojo altoriaus ir prie šventinto vandens indo bažnyčios prieangyje esantys kryžiai.

Šiandien mes uždengiame kryžių, kad pasiilgtume Nukryžiuoto Viešpaties. Todėl šiandien, užsidengę kryžių prieš akis, ilgėkimės savo Viešpaties, kuris nori mums iš naujo pasirodyti šios dienos liturgijoje ir kitomis gavėnios dienomis, veido.

 

 

Šio sekmadienio homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio klebonas kalbėjo apie dėkojimo svarbą. Pats Jėzus dėkoja Dangaus Tėvui už Jo draugystę ir meilę. Jėzus pasitiki Dangaus Tėvu ir žino, kad Jis žino ko jam reikia, nors nespėjo nė paprašyti. Klebonas kvietė maldininkus eiti pas Jėzų tikint ir pasitikint, kad Jis su mumis visuomet ir niekuomet neapleidžia.

Evangelijos skaitinys yra tarsi himnas gyvenimui. Jėzus dovanoja gyvenimą net ir tada, kai atrodo, kad nebėra daugiau vilties.

Kartais žmonių neviltis būna tokia, jog išgirstame sakant: „Viskas, daugiau nebepakeliu!“ Viskas tamsu, aplink tik skausmas ir neviltis. Tačiau šiandienos stebuklas mums sako, kad taip nėra, kad nesame vieni ir kad būtent tokiais momentais Jėzus dar labiau priartėja, kad mus sugrąžintų į gyvenimą. Jis pravirksta su mumis taip, kaip pravirko dėl mirusio savo draugo Lozoriaus.

Jėzus kviečia nenustoti tikėti ir viltis, neleisti priblokšti neigiamiems jausmams.

Švenčiausioji Mergelė Marija, Vilties Motina, teatgaivina džiaugsmą jaustis ne vieniems ir pašaukimą nešti šviesą į mus supančią tamsą.

 

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios Antrojo aukštos salėje buvo prisimintas Maldos už seksualines aukas sekmadienis. Aptartas filmas „Priimtinos nuodėmės“ . 

https://www.bernardinai.lt/2018-09-28-filme-priimtinos-nuodemes-vaikysteje-seksualine-prievarta-patyrusiu-vyru-ispazintys/?fbclid=IwAR3pbcHGyd4glICA8O-4SpfUI0-gLSL-R7ZS6Lc6MwMbjj0zogmQ49QKGz4

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės